Literárny klub Omega je neformálne združenie literárnych tvorcov a priaznivcov literatúry
pôsobí pri Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne.

17. novembra 2015

Október – mesiac úcty k starším

Jesenné čakanie
V našom zemepisnom pásme máme štyri ročne obdobia. Každé má svoje čaro, svoju krásu a zaujímavosť, je niečím výnimočné. Teraz sme v období jesene. Máme nádherne meniacu sa prírodu, zeleň mení farby na hnedú, žltú, bordovú a celý rad farebných odtieňov. V jeseni sa uzatvára sila celého roka, pomyselne odumiera a nastupuje nový zrod.

Tak je to aj s nami ľuďmi. Jeseň života je určitá etapa, v nej sa ukazuje celoživotná múdrosť. Láska a úprimnosť k sebe a okoliu, radosť z práce a diela, ktoré sme vytvorili počas celého života. Toto dielo potom prenechávame alebo odovzdávame našim potomkom, našim deťom. Október zatvoril svoje dvere a očakáva, ako sa s novým zrodom stotožníme.

11. novembra 2015

Novembrové stretnutie (2015)

Ilustračná snímka:
Ján Maršálek
Piateho novembra sa pod názvom S ránom prichádza nádej konala prezentácia novej básnickej tvorby Kataríny Hudecovej. Podujatie uvádzala Zuzana Laurinčíková, okrem nej autorkine verše recitovala Mária Blaškovičová. Prítomní boli viacerí hostia i početné obecenstvo.

Spoluorganizátori: Literárny klub Omega v Trenčíne, Verejná knižnica Michala Rešetku, Trenčianske osvetové stredisko, Miestny odbor Matice slovenskej v Trenčíne, Spolok slovenských spisovateľov.

Ďalšie stretnutie v klube Omega je naplánované na štvrtok 3. decembra.

9. novembra 2015

Za októbrom

(Október je mesiac úcty k starším)

JAROSLAV DANIŠ


Zvýšenie dôchodkov
Ilustračná snímka:
Eleonóra Žůrková

Dozvedel som sa to na webe,
sú toho plné médiá,
že politici nielen sebe
nadelia, že som v tom i ja!

Počul som to aj od premiéra,
zo strany, čo má práve moc,
že bude lepšie ako včera,
už len vydržať do Vianoc.