Literárny klub Omega je neformálne združenie literárnych tvorcov a priaznivcov literatúry
pôsobí pri Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne.

4. marca 2017

Marcové stretnutie (2017)

Stretli sme sa na pôde knižnice vo štvrtok 2. marca. V peknom počte. Hovorili sme o mesiaci knihy, o pripravovaných kultúrnych podujatiach v našom okolí a tiež o rôznych podobách poézie, respektíve literatúry...

Zazneli aj ukážky z tvorby v podobe autorského prednesu. Záver stretnutia patril neformálnej diskusii.

Napokon sme si sľúbili, že o mesiac sa stretneme znova – v obvyklom termíne (prvý štvrtok), teda 6. apríla.