Literárny klub Omega je neformálne združenie literárnych tvorcov a priaznivcov literatúry
pôsobí pri Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne.

8. apríla 2018

Aprílové stretnutie (2018)


Za peknej účasti členov i priaznivcov sme sa v rámci našich klubových diskusií (vo štvrtok 5. apríla) vrátili k stopäťdesiatemu výročiu narodenia Boženy Slančíkovej-Timravy. Pripomenuli sme si jej život a tvorbu s dôrazom na stále aktuálne aspekty jej literárneho odkazu.

Okrem toho sme sa venovali viacerým uskutočneným i plánovaným literárnym podujatiam a aktivitám a zhovárali sme aj o možnosti vydania nového zborníka prác členov klubu. Uvažovali sme o tom, aká má byť dobrá poviedka. Zazneli aj ukážky z vlastnej tvorby...

Ďalšie pravidelné stretnutie v klube Omega plánujeme na štvrtok 3. mája.