Literárny klub Omega je neformálne združenie literárnych tvorcov a priaznivcov literatúry
pôsobí pri Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne.

25. septembra 2015

Martinská poetická jeseň

Marta Malániková
na MPJ 2015
Úsilie Martinského literárneho klubu DURIA, podporené grantom, sa pretavilo do 12. ročníka MPJ 2015 (Martinská poetická jeseň 2015). Pozvanie literárneho klubu DURIA prijalo približne štyridsať účastníkov z literárnych klubov zo Slovenska, Čiech a Moravy, Poľska a Talianska. 

Za Literárny klub Omega Trenčín sa podujatia zúčastnili dve členky: Marta Malániková a Lýdia Šimková. Bola to ich prvá účasť na MPJ. Podujatie sa konalo v termíne 18. – 20. septembra 2015. 

14. septembra 2015

Pocity Izabely Bulkovej

Izabela Bulková: Pocity
JSM PRINT, 2015

Izabelu Bulkovú (Izku), členku LK OMEGA, ktorý pôsobí pri Verejnej knižnici Michala Rešetku (už devätnásty rok), vníma kultúrna verejnosť cez jej maliarsku tvorbu. Svoje umelecké aktivity rozšírila o písané slovo. Na svojom konte má dve básnické zbierky a knižku krátkych próz Veľmi veselé príbehy.

Vyjadrujem tu svoj názor a postrehy, pretože tvorbu Izky Bulkovej poznám od okamihu,  keď sa mi len tak mimochodom zmienila o tom, že píše. 

4. septembra 2015

Septembrové stretnutie (2015)

Naše prvé klubové stretnutie po letnej prestávke sa konalo tretieho septembra. Bolo nás takmer dvadsať.

Najprv sme prebrali záležitosti týkajúce sa našej ďalšej činnosti, potom Janka Poláková predstavila novú knihu Izabely Bulkovej Pocity. (Knihe plánujeme venovať samostatný príspevok.)

Najbližšie riadne stretnutie v Literárnom klube Omega sa uskutoční vo štvrtok prvého októbra.