Literárny klub Omega je neformálne združenie literárnych tvorcov a priaznivcov literatúry
pôsobí pri Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne.

31. marca 2020

Mesiac knihy a Omegáci v Savane

Janka Poláková

Tradične si v marci pripomíname mesiac knihy, jej význam a nezastupiteľnú úlohu v živote človeka, slovenského národa a kultúrnej spoločnosti.

„Nemilovať knihu znamená nemilovať múdrosť a nemilovať múdrosť znamená stávať sa hlupákom.“ ( J. A. Komenský)

Už po tretíkrát sa členovia literárneho klubu Omega stretli na pravidelnom stretnutí v mesiaci knihy v priestoroch kaviarne Savana. Na úvod Jana Poláková, ktorá podujatie moderovala, priblížila tradície marca – mesiaca knihy, ktorý si pripomíname od roku 1955.

27. marca 2020

Vírus a karanténa


Jaroslav Daniš
Jaroslav Daniš


KARANTÉNA

Ten názov v slovníku sa nedal nájsť
a dnes si už s ním celý svet tyká,
neznámy výraz: COVID – 19,
zákerný jak otrávená dýka.

Už týždeň sme nevytiahli päty
z nášho bytu na prvom poschodí.
Slnko si provokatívne svieti
a na návštevu nikto nechodí.

Ulice prázdne jak po vymretí,
iba kde-tu náhliaci sa posol.
Na detskom ihrisku nieto detí.
Za rohom schováva sa tá s kosou.

Nezvyklé ticho, búrka sa ešte
ukrýva tam kdesi v hniezde chorom,
ale už ju predpovedá veštec
zo silných zábleskov za obzorom.

Neistota sa dá nožom krájať,
včerajšie istoty zhrdzaveli.
Stretať sa môžeme najviac dvaja,
od ostatných už nás strach delí.

V televízii tá istá téma,
vracia sa stále jak bumerangy
/v úzadí vláda, súdy i gangy/:
KORONAVÍRUS a KARANTÉNA! 

16. marca 2020

Marcové stretnutie (2020)Marcové stretnutie (5. 3.) malo výnimočný ráz, stretli sme sa totiž nie v knižnici, ale v kaviarni Savana, kam sme boli pozvaní.

Hlavným bodom programu bolo predstavenie troch knižiek členov Omegy (Dušan Láznička: Cesty, Ľubomír Maretta: Brehy pod mostom, Mária Reháková: Čo sa ti snívalo, dievčatko?).

Nasledovalo autorské čítanie, informácie o aktuálnom dianí nielen v oblasti literatúry a bohatá diskusia.

29. februára 2020

Jubilujúci Omegáci

Foto: Lýdia Šimková

Čas je sebecký, zahľadený do seba a neberie ohľad na nás, ktorým roky bežia. Len sa potichu usmieva a možno si šomre: Kam sa náhlite? Túto otázku si asi dávame všetci, keď nám gratulujú k tomu, že sme opäť o rok starší. Ale literátom praje, spolu s nami, aby ešte tvorili a niečo napísali. Časom dozretejšie, pokornejšie slová a vety, utvorené z prežitého. 

Z radov členov literárneho klubu Omega, ktorý pôsobí pri VKMR v Trenčíne od roku 1996, piati oslávili v poslednom čase životné jubileá. O dvoch (Andrei Truskovej a Ľuborovi Benkovičovi) bolo už na našej stránke napísané. Spomeňme zvyšných troch.

14. februára 2020

Cesty Dušana Lázničku


Člen Literárneho klubu Omega Dušan Láznička dal svojej prvej knižke názov Cesty.  Prezentáciu mala na februárovom stretnutí Omegy (6. 2. 2020). 

Krátke curriculum vitae: S literárnou tvorbou začal Dušan Láznička na strednej škole – tu zaznamenal prvý literárny úspech. Jeho sci-fi  triptych bol ocenený v rámci celoslovenskej  súťaže stredných škôl tretím miestom. V roku 2012 získal v kategórii próza 2. miesto v LS J. Braneckého. Bol redaktorom kresťanského časopisu Plátok, do ktorého  prispieval esejami, úvahami a poéziou. V druhej polovici deväťdesiatych rokov prišiel do LK Omega – publikoval v klubových zborníkoch. Založil a viedol ako šéfredaktor klubový časopisu Ars – Verbum, v ktorom sa objavovala i jeho tvorba. Publikoval aj na internete (Generácia, Literárne Neformality). Najnovšie sa jeho tvorba objavuje i na stránkach časopisu Dotyky.

14. januára 2020

Januárové stretnutie (2020)


Vo štvrtok 9. januára sa uskutočnilo prvé tohtoročné klubové stretnutie. Bolo to stretnutie neformálne a pracovné – hovorili sme o literárnych aktualitách a aktivitách, o nových knižkách a časopiseckom publikovaní, zaznelo niekoľko ukážok z tvorby v autorskom prednese. Záver patril diskusii. 

Literárny klub Omega chce aj v novom roku pokračovať v činnosti a v pravidelných mesačných stretnutiach na pôde trenčianskej knižnice. Ďalšie stretnutie je naplánované na štvrtok 6. februára.

9. januára 2020

Ocenení členovia Literárneho klubu Omega


V poradí už 27. ročník celoslovenskej literárnej  súťaže Jozefa Braneckého Studňa sa tajne s dažďom zhovára pozná už svojich úspešných účastníkov. Pripomeniem, že súťaž je pomenovaná po Jozefovi Braneckom, kňazovi, spisovateľovi, historikovi a rektorovi. Literárne dielo J. Braneckého je veľmi rozsiahle, ako aj jeho bohatá výchovná činnosť a aktivity v spoločenskom živote.