Literárny klub Omega je neformálne združenie literárnych tvorcov a priaznivcov literatúry
pôsobí pri Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne.

23. decembra 2015

Vinše

Medzi velikánmi
Foto: Lýdia Šimková
Prajem vám lásku, lebo jej je málo, Božie požehnanie, radosť, pohodu, šťastie, veľa dobrých priateľov, krásu, lebo akosi mizne, úspechy v pracovnom a osobnom živote, dobrú náladu a slnko v srdci, no predovšetkým zdravie!

Prajem vám všetkým krásny rok 2016 s novou nádejou, úsmevom, s novou vitalitou, aby bol radostný a úspešný.

Nezabudnite robiť dobré skutky, najmenej tri denne! Chrániť prírodu a každý deň venovať okolo seba úsmev, zasiať lásku. Nezabudnite pracovať na sebe a vo svojom okolí.  Majte sa radi a hľadajte svoje korene.

Lýdia Šimková

7. decembra 2015

Decembrové stretnutie (2015)

Prezentácia knižných noviniek Štefana Kuzmu sa konala na pôde trenčianskej knižnice vo štvrtok 3. decembra 2015. Podujatie uvádzala Janka Poláková, úvodné slovo predniesla riaditeľka Verejnej knižnice Michala Rešetku Gabriela Krokvičková.

Rudolf Dobiáš predstavil prítomnému publiku tri nové básnické zbierky Štefana Kuzmu: Do zbla, PreletTvár (ne)videného a Anton Baláž hovoril o novom Kuzmovom románe Strom na konci ulice. Niekoľko slov povedal i samotný autor. Obohatením programu bolo vystúpenie hudobno-speváckej skupiny Krajka.

Svoj podiel na ďalšom vydarenom kultúrnom podujatí má popri iných organizátoroch aj Literárny klub Omega.