Literárny klub Omega je neformálne združenie literárnych tvorcov a priaznivcov literatúry
pôsobí pri Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne.

17. januára 2014

Dúhová lampa

(Poviedka)
Vždy som bola iná ako ostatné dievčatá zo školy, z ulice alebo okolia. Hoci som sa s nimi hrávala na ihrisku, chodila som za nimi von a chcela som sa zapájať do ich hier, a chvíľami ma to aj bavilo. Čoskoro som sa začala nudiť. Spôsob ich zábavy bol pre mňa nezaujímavý. Prekážalo mi, že deti sú k sebe pokrytecké, ohováračné, ale aj zlé. Neboli vždy úprimné a milé. Závideli si oblečenie, inokedy hračky. Vychvaľovali sa, kde boli na dovolenke s rodičmi, a kde pocestujú cez školské prázdniny. Vyhľadávali si rôzne zámienky, aby niekoho zosmiešňovali, prípadne sa zabávali na jeho účet. Mnohokrát sa posmievali z môjho mena a vykrikovali za mnou:

„Evelín, Evelín, na päte má klin!“ alebo: „Evelína, Evelína, padla si do mlyna!“

13. januára 2014

Januárové stretnutie (2014)

Prvá schôdzka nášho literárneho klubu v novom roku sa konala 9. januára. Prítomná bola zhruba desiatka členov a priaznivcov klubu.

Prednášali sa ukážky z vlastnej tvorby, diskutovalo sa o nových knihách. Tajomníčka klubu informovala o podujatiach trenčianskej knižnice na najbližšie obdobie. Témou rozhovoru boli aj 3P: pozdraviť, poprosiť, poďakovať...

Ďalšie stretnutie máme naplánované na štvrtok 6. februára.