Literárny klub Omega je neformálne združenie literárnych tvorcov a priaznivcov literatúry
pôsobí pri Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne.

25. februára 2013

O čítaní a písaní

Viacerí ľudia majú literárne ambície, pokúšajú sa tvoriť literatúru, ale akosi im to nevychádza; nazdávam sa, že neraz stroskotávajú práve na nečítaní. Áno, čítanie a písanie úzko súvisia, spisovateľ musí byť aj (a v prvom rade) čitateľom. Veď texty sa píšu spravidla na to, aby sa čítali, aby boli čítané. A ide tiež o kvalitu napísaného. Bez pravidelného čítania sa nedá naučiť dobre písať, resp. vyjadrovať sa na primeranej úrovni (ak sú nejaké výnimky, tak len potvrdzujú pravidlo). Ako dlhoročný autor i porotca niekoľkých literárnych súťaží viem, o čom hovorím.

Ďakovný list

Pri príležitosti 15. výročia vzniku dostal náš literárny klub ďakovný list Trenčianskeho samosprávneho kraja. 


18. februára 2013

Nová webstránka - začíname

Možno viete, možno nie, no doterajšia internetová stránka Literárneho klubu Omega už nejaký čas neplnila svoj účel - bola z viacerých príčin fakticky nefunkčná. Preto padlo rozhodnutie skúsiť to nanovo, vytvoriť novú stránku klubu: azda krajšiu, pestrejšiu, ale hlavne obsahovo bohatšiu a pravidelne aktualizovanú.

Pravdaže, spočiatku, kým sa dostatočne nezaplní, bude mať stránka skôr podobu informačnej nástenky. Postupne by sa však mala zapĺňať ďalšími a ďalšími textami, novými a novšími informáciami.

Začíname... a vyzývame na spoluprácu.