Literárny klub Omega je neformálne združenie literárnych tvorcov a priaznivcov literatúry
pôsobí pri Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne.

29. februára 2020

Jubilujúci Omegáci

Foto: Lýdia Šimková

Čas je sebecký, zahľadený do seba a neberie ohľad na nás, ktorým roky bežia. Len sa potichu usmieva a možno si šomre: Kam sa náhlite? Túto otázku si asi dávame všetci, keď nám gratulujú k tomu, že sme opäť o rok starší. Ale literátom praje, spolu s nami, aby ešte tvorili a niečo napísali. Časom dozretejšie, pokornejšie slová a vety, utvorené z prežitého. 

Z radov členov literárneho klubu Omega, ktorý pôsobí pri VKMR v Trenčíne od roku 1996, piati oslávili v poslednom čase životné jubileá. O dvoch (Andrei Truskovej a Ľuborovi Benkovičovi) bolo už na našej stránke napísané. Spomeňme zvyšných troch.

14. februára 2020

Cesty Dušana Lázničku


Člen Literárneho klubu Omega Dušan Láznička dal svojej prvej knižke názov Cesty.  Prezentáciu mala na februárovom stretnutí Omegy (6. 2. 2020). 

Krátke curriculum vitae: S literárnou tvorbou začal Dušan Láznička na strednej škole – tu zaznamenal prvý literárny úspech. Jeho sci-fi  triptych bol ocenený v rámci celoslovenskej  súťaže stredných škôl tretím miestom. V roku 2012 získal v kategórii próza 2. miesto v LS J. Braneckého. Bol redaktorom kresťanského časopisu Plátok, do ktorého  prispieval esejami, úvahami a poéziou. V druhej polovici deväťdesiatych rokov prišiel do LK Omega – publikoval v klubových zborníkoch. Založil a viedol ako šéfredaktor klubový časopisu Ars – Verbum, v ktorom sa objavovala i jeho tvorba. Publikoval aj na internete (Generácia, Literárne Neformality). Najnovšie sa jeho tvorba objavuje i na stránkach časopisu Dotyky.