Literárny klub Omega je neformálne združenie literárnych tvorcov a priaznivcov literatúry
pôsobí pri Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne.

14. septembra 2020

Septembrové stretnutie (2020)


Vo štvrtok 3. septembra sa opäť stretli priaznivci literatúry – členovia klubu Omega – na svojom pravidelnom stretnutí. Viedla ho Janka Poláková, ktorá okrem iného informovala o literárnom dianí a aktualitách (prezentácia novej knihy Rudolfa Dobiáša, literárna súťaž Studňa sa tajne s dažďom zhovára). Nasledovalo čítanie z vlastnej tvorby niektorých členov klubu a diskusia. Do prezenčnej listiny sa zapísalo desať prítomných.

Nasledujúce stretnutie je plánované na štvrtok 1. októbra.