Literárny klub Omega je neformálne združenie literárnych tvorcov a priaznivcov literatúry
pôsobí pri Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne.

Kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok, námetov či pripomienok nám môžete napísať na adresu:

litklub.omega@centrum.sk

Ďalšou možnosťou je informovať sa v trenčianskej knižnici, alebo prísť na klubové stretnutie.