Literárny klub Omega je neformálne združenie literárnych tvorcov a priaznivcov literatúry
pôsobí pri Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne.

19. februára 2021

O knihe Spoločnosť bez svetla


 

Do vašej pozornosti si dovolím uviesť novú knihu predsedu Literárneho klubu Omega Jána Maršálka, ktorá má názov Spoločnosť bez svetla (O súmraku našej kultúry a civilizácie). Mimochodom, úryvok z knihy bol pod názvom Spoločnosť bez svetla (Politika v závoze) uverejnený v Literárnom týždenníku č. 1–2/2021, s.14.

Knihu s venovaním som dostala od autora práve na Vianoce. Uvádzam na pripomenutie: Ján Maršálek je predsedom literárneho klubu Omega od jeho založenia v roku 1996. V tomto roku, v septembri, si klub pripomenie 25 rokov pôsobenia pri Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne. 

12. februára 2021

Slovo v čase pandémie

Zamyslime sa. Načo je nám umelecké slovo? Načo je nám literatúra? Nestratili sme sa už v záľahe prázdnych obrazov, zvukov a správ? Nestratili sme sami seba v tom postmodernom bludisku, z ktorého akoby nebolo východiska?

Písanie je expedícia ducha, uskutočňovaná zväčša v tichu a samote, prenikajúca do neznáma, k pravde a tajomstvu. Pravda a tajomstvo sa nevylučujú, naopak, vzájomne sa dopĺňajú a vyvažujú, spoločne vytvárajú celistvý obraz života.

4. februára 2021

Všetky farby slova


PREDSLOV

Vážené dámy, vážení páni, milí matičiari a všetci priatelia umeleckého slova!

Chcela by som sa Vám prihovoriť aj touto cestou a pokúsiť sa pár slovami opísať, ako a prečo vznikla táto útla knižočka. Na začiatku bola skromná myšlienka našej dlhodobej členky, bývalej predsedníčky nášho miestneho odboru – pani Janky Polákovej. Myšlienka nás nadchla a rozhodli sme sa tento rok ukončiť vydaním prác členov spriatelených literárnych klubov a prác autorov, ktorí sú dlhoroční prispievatelia do literárnej súťaže Jozefa Braneckého „Studňa sa tajne s dažďom zhovára“.