Literárny klub Omega je neformálne združenie literárnych tvorcov a priaznivcov literatúry
pôsobí pri Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne.

23. decembra 2015

Vinše

Medzi velikánmi
Foto: Lýdia Šimková
Prajem vám lásku, lebo jej je málo, Božie požehnanie, radosť, pohodu, šťastie, veľa dobrých priateľov, krásu, lebo akosi mizne, úspechy v pracovnom a osobnom živote, dobrú náladu a slnko v srdci, no predovšetkým zdravie!

Prajem vám všetkým krásny rok 2016 s novou nádejou, úsmevom, s novou vitalitou, aby bol radostný a úspešný.

Nezabudnite robiť dobré skutky, najmenej tri denne! Chrániť prírodu a každý deň venovať okolo seba úsmev, zasiať lásku. Nezabudnite pracovať na sebe a vo svojom okolí.  Majte sa radi a hľadajte svoje korene.

Lýdia Šimková

7. decembra 2015

Decembrové stretnutie (2015)

Prezentácia knižných noviniek Štefana Kuzmu sa konala na pôde trenčianskej knižnice vo štvrtok 3. decembra 2015. Podujatie uvádzala Janka Poláková, úvodné slovo predniesla riaditeľka Verejnej knižnice Michala Rešetku Gabriela Krokvičková.

Rudolf Dobiáš predstavil prítomnému publiku tri nové básnické zbierky Štefana Kuzmu: Do zbla, PreletTvár (ne)videného a Anton Baláž hovoril o novom Kuzmovom románe Strom na konci ulice. Niekoľko slov povedal i samotný autor. Obohatením programu bolo vystúpenie hudobno-speváckej skupiny Krajka.

Svoj podiel na ďalšom vydarenom kultúrnom podujatí má popri iných organizátoroch aj Literárny klub Omega.

17. novembra 2015

Október – mesiac úcty k starším

Jesenné čakanie
V našom zemepisnom pásme máme štyri ročne obdobia. Každé má svoje čaro, svoju krásu a zaujímavosť, je niečím výnimočné. Teraz sme v období jesene. Máme nádherne meniacu sa prírodu, zeleň mení farby na hnedú, žltú, bordovú a celý rad farebných odtieňov. V jeseni sa uzatvára sila celého roka, pomyselne odumiera a nastupuje nový zrod.

Tak je to aj s nami ľuďmi. Jeseň života je určitá etapa, v nej sa ukazuje celoživotná múdrosť. Láska a úprimnosť k sebe a okoliu, radosť z práce a diela, ktoré sme vytvorili počas celého života. Toto dielo potom prenechávame alebo odovzdávame našim potomkom, našim deťom. Október zatvoril svoje dvere a očakáva, ako sa s novým zrodom stotožníme.

11. novembra 2015

Novembrové stretnutie (2015)

Ilustračná snímka:
Ján Maršálek
Piateho novembra sa pod názvom S ránom prichádza nádej konala prezentácia novej básnickej tvorby Kataríny Hudecovej. Podujatie uvádzala Zuzana Laurinčíková, okrem nej autorkine verše recitovala Mária Blaškovičová. Prítomní boli viacerí hostia i početné obecenstvo.

Spoluorganizátori: Literárny klub Omega v Trenčíne, Verejná knižnica Michala Rešetku, Trenčianske osvetové stredisko, Miestny odbor Matice slovenskej v Trenčíne, Spolok slovenských spisovateľov.

Ďalšie stretnutie v klube Omega je naplánované na štvrtok 3. decembra.

9. novembra 2015

Za októbrom

(Október je mesiac úcty k starším)

JAROSLAV DANIŠ


Zvýšenie dôchodkov
Ilustračná snímka:
Eleonóra Žůrková

Dozvedel som sa to na webe,
sú toho plné médiá,
že politici nielen sebe
nadelia, že som v tom i ja!

Počul som to aj od premiéra,
zo strany, čo má práve moc,
že bude lepšie ako včera,
už len vydržať do Vianoc.

9. októbra 2015

Pri hrobe matky Ľudovíta Štúra

Prvého októbra sa uskutočnilo literárne stretnutie klubu OMEGA. To je dátum, keď si pripomíname svetový deň seniorov. Vlastne celý  október je venovaný seniorom  ako mesiac úcty k starším. Literárne činných seniorov máme aj medzi členmi OMEGY. Viacerí sú úspešní v literárnych súťažiach, iní v prednese poézie a prózy. Niektorí sú autormi, ktorí svoje literárne práce vydali knižne.

Jedným z počinov klubu je fakt, že ako prvý prispel Miestnemu odboru Matice slovenskej (MOMS) v Trenčíne na obnovu hrobu matky Ľudovíta Štúra. Anna Štúrová, rodená Michalcová (1815–1856), je pochovaná na starom evanjelickom cintoríne. To bol dôvod, aby sme obnovený hrob navštívili. O pôvode rodiny Michalcovej krátko poinformovala Jana Poláková, predsedníčka MOMS v Trenčíne.

6. októbra 2015

Októbrové stretnutie (2015)

Ilustračná snímka:
Lýdia Šimková
Nadišiel prvý októbrový štvrtok a s ním pravidelné stretnutie v klube Omega. Schôdzku moderovala ako zvyčajne Janka Poláková.

Hovorilo sa o založení krajskej odbočky Spolku slovenských spisovateľov v Trenčíne a tiež o Martinskej poetickej jeseni 2015 (podujatia sa zúčastnili dve členky nášho klubu). Zástupkyňa klubu Poema, pôsobiaceho v Hornom Srní, nás prišla oboznámiť  s ich činnosťou.

Druhá časť klubového stretnutia patrila návšteve starého evanjelického cintorína, kde sme si uctili pamiatku matky Ľudovíta Štúra Anny (1815–1856); jej hrob bol nedávno opravený aj s naším prispením (ešte o tom napíšeme).

Ďalšie stretnutie je plánované na štvrtok 5. novembra.

2. októbra 2015

Spisovatelia v Trenčíne

Ján Tazberík
a Margita Ivaničková
Spolok slovenských spisovateľov (SSS) má svoju krajskú odbočku už aj v Trenčíne. Ustanovujúce stretnutie sa konalo 22. septembra 2015 na pôde Verejnej knižnice Michala Rešetku.

Na stretnutí boli prítomní predstavitelia Spolku: Miroslav Bielik (predseda), Jaroslav Rezník (čestný predseda), Ján Tazberík (tajomník), Štefan Cifra (predseda kontrolnej komisie a šéfredaktor Literárneho týždenníka). Prítomní boli aj zástupcovia knižnice, samosprávneho kraja a samozrejme viacerí literáti.

25. septembra 2015

Martinská poetická jeseň

Marta Malániková
na MPJ 2015
Úsilie Martinského literárneho klubu DURIA, podporené grantom, sa pretavilo do 12. ročníka MPJ 2015 (Martinská poetická jeseň 2015). Pozvanie literárneho klubu DURIA prijalo približne štyridsať účastníkov z literárnych klubov zo Slovenska, Čiech a Moravy, Poľska a Talianska. 

Za Literárny klub Omega Trenčín sa podujatia zúčastnili dve členky: Marta Malániková a Lýdia Šimková. Bola to ich prvá účasť na MPJ. Podujatie sa konalo v termíne 18. – 20. septembra 2015. 

14. septembra 2015

Pocity Izabely Bulkovej

Izabela Bulková: Pocity
JSM PRINT, 2015

Izabelu Bulkovú (Izku), členku LK OMEGA, ktorý pôsobí pri Verejnej knižnici Michala Rešetku (už devätnásty rok), vníma kultúrna verejnosť cez jej maliarsku tvorbu. Svoje umelecké aktivity rozšírila o písané slovo. Na svojom konte má dve básnické zbierky a knižku krátkych próz Veľmi veselé príbehy.

Vyjadrujem tu svoj názor a postrehy, pretože tvorbu Izky Bulkovej poznám od okamihu,  keď sa mi len tak mimochodom zmienila o tom, že píše. 

4. septembra 2015

Septembrové stretnutie (2015)

Naše prvé klubové stretnutie po letnej prestávke sa konalo tretieho septembra. Bolo nás takmer dvadsať.

Najprv sme prebrali záležitosti týkajúce sa našej ďalšej činnosti, potom Janka Poláková predstavila novú knihu Izabely Bulkovej Pocity. (Knihe plánujeme venovať samostatný príspevok.)

Najbližšie riadne stretnutie v Literárnom klube Omega sa uskutoční vo štvrtok prvého októbra.

6. augusta 2015

BRAK – literárny klub

Ilustračná snímka: Lýdia Šimková
Bol prvý júl 2015 a ja som bola v Bratislave robiť „babysitting“ môjmu vnúčikovi Adamkovi. Veľmi rád chodí do Medickej záhrady, kde je veľa detí, krásne upravené a udržiavané detské ihrisko a mnoho lavičiek na oddych, a čo ma najviac potešilo, nemajú tu prístup zvieratá, hlavne psy. Preto aj tráva je čistá a vytvorené zákutia s dekou na tráve urobia tiež svoje, v pekné slnečné a teplé dni.

Pri vstupe do Medickej záhrady, hneď vpravo je prístrešok, kde si môžete príjemne posedieť, prečítať časopis a vypožičať si aj nejakú knihu. Všimla som si vývesnú  tabuľu, kde som sa dočítala, aké programy budú počas leta prebiehať práve tu v Medickej záhrade.

9. júna 2015

Júnové stretnutie (2015)

Lýdia Šimková:
Okno s kvetom
Stretli sme sa (4. júna) v peknom počte, naposledy pracovne pred letnou prestávkou.

Janka Poláková nám porozprávala o Martinovi Kukučínovi (155. výročie narodenia), potom sme si pripomenuli okrúhle narodeniny našej členky Márie Blaškovičovej. Nasledovala družná debata, spojená aj s plánovaním letných ciest za poznaním i oddychom...

Všetkým členom i priaznivcom Literárneho klubu Omega, a dobrej literatúry vôbec, želáme pekné prežitie letných dní.

11. mája 2015

Májové stretnutie (2015)

Najkrajší mesiac roka sme si spestrili ukážkami z tvorby na májové témy: láska, matka, práca...

Druhá časť stretnutia patrila našej jubilantke Oľge Krajmerovej. Porozprávala  nám o svojom živote a predniesla pekné poetické vyznanie. Pravdaže, nechýbalo malé pohostenie a príležitosť porozprávať sa o všeličom.

Ďalšie stretnutie v klube Omega je naplánované na 4. júna. Tešíme sa!

1. mája 2015

Teším sa z každého dňa

Oľga Krajmerová, členka nášho literárneho klubu, oslávila nedávno životné jubileum. Pri tej príležitosti sme jubilantke položili niekoľko otázok... K rozhovoru pripájame ukážky z jej tvorby.

Oľga Krajmerová
Čo alebo kto Ťa priviedol k písaniu?
K písaniu – čo ma priviedlo? Nuž, ako každé mladé dievča som v puberte veršovala rôzne „výlevy“ z mojej romanticky založenej dušičky. Potom som sa vydala a nastala romantická próza (v určitom ohraničenom období), takže som skôr poéziu žila... Žiaľ, nie navždy. Potom, keď už som sa celým svojím ja stala babičkou, začalo sa to odznova. Moje vnúčatká, moje osviežovače života, sa tešili z každej rýmovačky, ktorú som „stvorila“, a dá sa povedať, že na počiatku to boli vlastne ony, čo ma priviedli k veršovaniu.

18. apríla 2015

Snežienky a (h)lásky

Pod týmto názvom sa konalo tretie stretnutie v rámci Literárnej kaviarne v Hornom Srní


V sobotu 28. 3. 2015 sa v kultúrnom dome v Hornom Srní uskutočnilo milé stretnutie, ktoré zorganizoval miestny literárny klub PoeMa. 

Besedovalo sa o literatúre a čítali sa úryvky z próz i poézia. Hostia v poradí tretej Literárnej kaviarne porozprávali čo-to o sebe, o svojej tvorbe a oboznámili s ňou prítomných.

4. apríla 2015

Aprílové stretnutie (2015)

Stretli sme sa 2. apríla – bol zelený štvrtok, predsviatočný čas, počasie nie veľmi príjemné, napriek tomu nás nebolo málo. O všeličom sa hovorilo a diskutovalo, ani sme nemohli všetko uzavrieť... Možno nabudúce.

Ďalšie stretnutie v klube Omega je naplánované na štvrtok 7. mája.

13. marca 2015

Marcové stretnutie (2015)

Prezentácia novej publikácie

Piateho marca sa na pôde trenčianskej knižnice a v rámci našich klubových aktivít konala prezentácia knihy rozhovorov Antona Baláža so spisovateľom Rudolfom Dobiášom.

Kniha s názvom Vyniesť na svetlo dňa príbehy dlhej noci je zaujímavým literárnym dokumentom, v ktorom Rudolf Dobiáš približuje svoj život a dielo.

16. februára 2015

Jubileum v literárnom klube Omega

Ján Maršálek
Literárny klub Omega pôsobí pri Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne, ktorá si 16. februára 2015 slávnostne pripomenie  90. výročie založenia. Príjemnou zhodou náhod je, že vo februári oslávil životné jubileum predseda klubu, člen Spolku slovenských spisovateľov Ján Maršálek. Do funkcie bol zvolený na prvom zakladajúcom stretnutí v roku 1996, za účasti básnika a vydavateľa Ľudovíta Fuchsa a básnika Vojtecha Kondróta. S odstupom času konštatujeme, že je správny človek na správnom mieste. Povolaním technik, ale dušou básnik a literát.

12. februára 2015

Februárové stretnutie (2015)

Prezentácia novej knihy Jána Maršálka


Cesta k bráne (Čítanie na každý deň)
Vydavateľstvo Post Scriptum, 2014

Kniha, ktorú sme vo štvrtok 5. februára prezentovali, obsahuje 366 drobných zamyslení – na každý deň jedno. Možno ich čítať postupne počas kalendárneho roka, ale aj v inom poradí a tempe, podľa záujmov, potrieb a možností čitateľa.

Básnik Pavol Prikryl o knihe napísal:

Aj keď titul knihy hovorí o „ceste k bráne“, svojimi krátkymi zamysleniami nám autor vlastne onú bránu otvára. Sú to totiž zamyslenia, ktoré sa dotýkajú životných otázok človeka i doby, v ktorej žijeme. Majú ambíciu ponúknuť čitateľovi trváce hodnoty a overené postoje, ako sú obsiahnuté v pokladnici kresťanského učenia.

2. februára 2015

Modré krídlo anjela

TOMÁŠ TURNER

Ilustračná snímka: Lýdia Šimková

Modrá pesnička

modrý deň modrá noc
dve strany jednej farby
modrý prízrak modrých veží
spev smiech z pier ti neplaší

modré krídlo anjela a ty
v mojom člne tvoje modré paže
dve modré veslá v nočnej košeli
a ja o modrú soľ poprosím

hviezdy vyskočili v modrej bráne
z vlasov pascu kladieš
na modré kone a žirafy
kŕmiš ich modrými ružami

nebo modré v modrej slze
som Kandinský v modrom období
ty moja modrá víla: Siréna
napínaš plachty

a teraz mi chlapi
zahrajte niečo v modrom
/Franz Liszt/

25. januára 2015

Starý bicykel

(Poviedka)

Eleonóra Žůrková
Nachodil sa čosi. Staručký bicykel, už to na ňom pomaličky aj vidno. Nanosil sa ľudí, nákupov.
Stojí opretý zvonka stodoly, strecha ho už nekryje. Odložili ho ako nepotrebnú rárohu. Ešte dedko na ňom chodieval, spolu si rozumeli. On ho opravil, namazal, popriťahoval matičky.
No mladí, tí už chcú inak. Žiadne tvrdé perá, čo pevne pridŕžali širokú koženú sedačku, nie také rámy, gumy, brzdy treba, nie zastavovať pedálmi.

Starý sused by aj mladých o bicykel popýtal, nuž ale, či by ich neurazil?! Tak radšej chodí okolo, občas sa pri veteránovi pristaví, a keď ho nik nevidí, aj sa s ním pozhovára. Keď už kamaráta nieto, aspoň „stará rároha“ mu ho pripomína. Veď aj on si už tak pripadá – starý, nepotrebný. Načo je tu?
Tiež spomína na staré časy, občas bicykel posunie, aby aspoň tak naň nezatekalo, nepražilo slnko alebo nepadal sneh. Obaja majú rovnaké spomienky.

14. januára 2015

Januárové stretnutie (2015)

Prvé klubové stretnutie v roku 2015 sa uskutočnilo vo štvrtok 8. januára. Nieslo sa v pracovnom, ale tak trochu aj vo sviatočnom – novoročnom duchu. Prítomných bolo šestnásť členov a priaznivcov nášho literárneho klubu.

Na stretnutí sa hovorilo o nedávno uzavretom ročníku literárnej súťaže Studňa sa tajne s dažďom zhovára, v ktorej uspeli aj niektorí domáci autori, tiež o chystanom zborníku z tejto súťaže (bude obsahovať ocenené práce z tematickej oblasti „Ľudovít Štúr mojimi očami“). Na pretrase boli aj niektoré organizačné záležitosti...

Ďalšie stretnutie v klube Omega je plánované na štvrtok 5. februára.