Literárny klub Omega je neformálne združenie literárnych tvorcov a priaznivcov literatúry
pôsobí pri Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne.

6. marca 2014

Marcové stretnutie (2014)

Náplňou stretnutia, ktoré sa uskutočnilo 6. marca, bola beseda so spisovateľom a publicistom Drahoslavom Machalom – s ústrednou témou Rok Svätopluka. Matica slovenská totiž vyhlásila rok 2014 za rok kráľa Svätopluka (1120. výročie smrti) a rok Andreja Hlinku (150. výročie narodenia).
Beseda bola zaujímavá a organizátorov i pozvaného autora potešila hojná účasť verejnosti.
Nasledujúce stretnutie plánujeme na štvrtok 3. apríla.