Literárny klub Omega je neformálne združenie literárnych tvorcov a priaznivcov literatúry
pôsobí pri Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne.

To sme my

Členovia Literárneho klubu Omega (nie všetci) so vzácnymi hosťami:
Rudolfom Dobiášom a Antonom Srholcom.

(2. októbra 2014)

Foto: Peter Martinák