Literárny klub Omega je neformálne združenie literárnych tvorcov a priaznivcov literatúry
pôsobí pri Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne.

6. júna 2016

Júnové stretnutie (2016)

Stretnutie viedla Janka Poláková. Prítomných bolo pätnásť členov klubu. Hovorilo sa o Literárnom soirée v Lúči, ktoré moderovala Zuzana Laurinčíková; študenti AMU z Banskej Bystrice tam recitovali rôznu tvorbu, prevažne našich členov (Žůrková, Hrabalová, Hoštáková, Žember, Maretta, Turner, Lančarič a iní). Hudbu zabezpečila skupina 3D band. Podujatia sa zúčastnili aj členovia LK Omega. Ďalšie Literárne soirée sa pripravuje na október.