Literárny klub Omega je neformálne združenie literárnych tvorcov a priaznivcov literatúry
pôsobí pri Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne.

19. januára 2018

Januárové stretnutie (2018)

D. Žember a J. Poláková

Prvé tohtoročné stretnutie v klube Omega (11. 1.) malo slávnostný ráz, pripomenuli sme si totiž životné jubileá dvoch našich členov: Janky Polákovej a Dušana Žembera.

Janka je už od založenia nášho literárneho klubu jeho organizačnou dušou (tajomníčkou). Neúnavne a nezištne pracuje v prospech kultúry a literatúry – sprevádza, moderuje, recituje, pripravuje literárne pásma a medailóny...

1. januára 2018

Z histórie Vianoc

Zimný podvečer na dedine (foto: Lýdia Šimková)

Vianočné pohľadnice

Predchodcami vianočných pohľadníc boli blahoprajné lístky k Vianociam. Objavili sa v roku 1841 v Škótsku. Na lístkoch bol nápis Príjemné sviatky a posielali sa v zalepených obálkach. Pochádzali z tlačiarne Charlesa Drummonda v Edinburgu.