Literárny klub Omega je neformálne združenie literárnych tvorcov a priaznivcov literatúry
pôsobí pri Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne.

29. februára 2020

Jubilujúci Omegáci

Foto: Lýdia Šimková

Čas je sebecký, zahľadený do seba a neberie ohľad na nás, ktorým roky bežia. Len sa potichu usmieva a možno si šomre: Kam sa náhlite? Túto otázku si asi dávame všetci, keď nám gratulujú k tomu, že sme opäť o rok starší. Ale literátom praje, spolu s nami, aby ešte tvorili a niečo napísali. Časom dozretejšie, pokornejšie slová a vety, utvorené z prežitého. 

Z radov členov literárneho klubu Omega, ktorý pôsobí pri VKMR v Trenčíne od roku 1996, piati oslávili v poslednom čase životné jubileá. O dvoch (Andrei Truskovej a Ľuborovi Benkovičovi) bolo už na našej stránke napísané. Spomeňme zvyšných troch.


Ján Maršálek
Uvedomila som si trochu nostalgicky (vekom sa to pripúšťa), ako rýchlo v našom klube ubieha čas. Od vzniku je jeho predsedom (už sme to viackrát spomínali) povolaním technik, ale dušou básnik Ján Maršálek. Čas ho tiež nešetrí, nedávno napísal báseň Tridsaťtri  (k)rokov – a určite teraz tvorí novú: 55 krokov (alebo rokov).

Ján Maršálek nemá veľmi rád publicitu ani chvály o svojej osobe, predsa však uvediem zopár informácií. Jednomyseľne bol zvolený za predsedu klubu už na prvej ustanovujúcej schôdzi. Predpokladáme, že je to jeho doživotná funkcia. Píše poéziu i prózu, venuje sa publicistike a literárnej kritike. Priznáva, že rokmi je aj zhovievavejší kritik.

Publikoval vo viacerých zborníkoch a periodikách (Katolícke noviny, Knižná revue, Kultúra, Literárny týždenník, Slovenské pohľady a iné). Knižne mu doteraz vyšlo päť básnických zbierok: Finta v žite (spolu s Petrom Chorvátom, 1993), Cesta z kruhu (Odkaz, 2001), Medzi nami (Edícia Omega, 2001), Privolávanie rána (Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2008) a Priečny rez (Post Scriptum, 2012). V roku 2014 vydal knihu Cesta k bráne (s podtitulom Čítanie na každý deň) a najnovšie knihu Kristus prichádza. Obidve sa stretli s veľkým čitateľským záujmom.

„Kto hľadá nájde – a nájde to, čo hľadá. Boh sa nikomu nevnucuje, nikoho nenúti do zbožnosti. My sami sme strojcami svojho šťastia.“ (Kristus prichádza; úryvok)


Anna Hrabalová
Vzácneho životného jubilea (80) sa dožila dlhoročná členka LK Omega pani Anka Hrabalová. Nielenže dožila, ale si ho obdivuhodne užíva. Plnohodnotne. Venuje sa svojim záľubám (aj keď už trochu opatrnejšie): bicyklovaniu, cestovaniu, fotografovaniu a písaniu. Čo sa táka literárnej tvorby, získala viacero ocenení v celoslovenskej literárnej súťaž J. Braneckého Studňa sa tajne s dažďom zhovára.

Písanie, ako sama priznáva, bolo jej celoživotnou spoločníčkou. Začínala vtipmi všetkých žánrov. Prvá knižka: Humorom proti totalite alebo Posledná správa socializmu (1991). Nasledovali Podoby lásky / Skutočné príbehy zo života (2011), Thajsko / Snívajte svoje sny a splnia sa vám (2013), A tento si počula? – Za zlatú mrežu a nové vydanie vtipov z roku 1991 s pozmeneným názvom Trapasy / posiata je lúka kvietkami a život trapasmi (2016).

Anna Hrabalová patrí k autorkám vnímavým, žensky citlivým, s láskou k ľuďom, k životu, so všetkým čo prináša. Píše pravdivo – z prežitého. Nechýba jej zmysel pre humor (korenie života) a jemná irónia.


Ružena Viskupičová
Vekom najstaršia (90 rokov), ale rozhodne nie duchom a literárnymi aktivitami, so stále sviežou mysľou, je v klube Omega pani Ružena Viskupičová. Autorka literatúry faktu, etnografka, publicistka. Národopisu sa začala venovať počas učiteľského pôsobenia v základnej škole v rodnej obci Hoste,v snahe zachovať dedičstvo otcov, staré kroje a zvyky.Zostavila folklórne pásmo pre deti Vítanie jari, pre mládež napísala hru o starodávnych svadobných zvykoch Svadba.

Dlhé roky publikovala v časopisoch (Život, Slovenka, Funkcionárka, Beseda) a novinách (Pravda, Hlas ľudu, Družstevné noviny a Verejná správa) príspevky rôzneho zamerania. Je autorkou pozoruhodnej monografie Get – Hoste (Pravek 1231–1993), v ktorej spracovala históriu rodnej dedinky. Publikácia sa dočkala pozitívnych ohlasov zo strany laickej i odbornej verejnosti. Aktívne pracuje v rámci literárneho klubu Omega, získala viacero ocenení v literárnej súťaži Jozefa Braneckého Studňa sa tajne s dažďom zhovára. Z vydavateľskej činnosti spomeniem: Tak plynul čas (výber z časopisecky publikovaných príbehov a cestopisných čŕt), Ľudová kultúra v historických Hostiach Silné puto s rodnou zemou – Slováci s Čechmi žijúci v USA dokázali vybudovať Česko-slovenské múzeum s knižnicou v štáte Iowa, v meste Cedar Rapids. (Vo fonde tejto knižnice je aj monografia pani Viskupičovej.)


Slová na záver :
„Nech Vás jubilantov ešte dlho, vrúcne ľúbia múzy a rozmaznávajú svojím zaliečaním,
nech Vám zdravie ako dobrý sluha slúži, s láskou, uznaním a božím požehnaním!“
(Jaroslav Daniš, člen LK Omega)


Spracovala: Jana Poláková

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Ak chcete pridať svoj komentár k článku, nech sa páči.
Diskusia je moderovaná, komentár preto nebude publikovaný hneď,
ale až po jeho schválení administrátorom.
Ďakujeme.