Literárny klub Omega je neformálne združenie literárnych tvorcov a priaznivcov literatúry
pôsobí pri Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne.

9. januára 2020

Ocenení členovia Literárneho klubu Omega


V poradí už 27. ročník celoslovenskej literárnej  súťaže Jozefa Braneckého Studňa sa tajne s dažďom zhovára pozná už svojich úspešných účastníkov. Pripomeniem, že súťaž je pomenovaná po Jozefovi Braneckom, kňazovi, spisovateľovi, historikovi a rektorovi. Literárne dielo J. Braneckého je veľmi rozsiahle, ako aj jeho bohatá výchovná činnosť a aktivity v spoločenskom živote.


Pamiatky na J. Braneckého v Trenčíne:

Hrob na všeobecnom cintoríne,
Ulica J. Braneckého,
Piaristické gymnázium J. Braneckého,
pamätná tabuľa na budove kláštora,
socha na nádvorí Piaristického gymnázia,
Studňa sa tajne s dažďom zhovára – literárna súťaž J. Braneckého.

Členovia LK Omega dlhé roky prispievajú svojimi literárnymi prácami do tejto súťaže a mnohí úspešne. V propozíciách okrem oblasti bez tematického obmedzenia je vždy vyhlásená aj téma viažuca sa k výročiu niektorej z významných osobností slovenských národných dejín. V tomto ročníku to bol M. R. Štefánik a jeho krédo: „Ja sa prebijem, lebo sa prebiť chcem.“ (K 100. výročiu jeho  úmrtia.)
Z autorských prác bol vydaný bulletin.

V kategórii „dospelí“ získal 1. miesto Martin Lančarič za Báseň za národ.
Dnes ráno ku mne k nohám spadlo
malé slovo, odsúdené na zánik,
z návršia nazvaného Bradlo.
Poslal ho ku mne samotný pán Štefánik.
(úryvok)

V tejto kategórii Cenu Miestneho odboru MS v Trenčíne získala Emília Bátovská za báseň Milan Rastislav.
A tak pri pietnej spomienke na vzácneho
a významného človeka generála Štefánika...
vzdajme hold, úctu a veľkú vďaku
a buďme hrdí – Slováci všetci.
(úryvok)

Cenu primátora mesta Trenčín získala v tejto kategórii Blažena Urbanová za báseň Životné lásky Milana Rastislava Štefánika.
Osudný 4. máj, rok 1919,
lietadlom posledný let
Milan nad milovaným
Slovenskom vykonal.
Život svoj Bohu odovzdal.
Všetkých svojich drahých musel
v smútku tu na zemi zanechať,
spolu s jeho životným krédom:
VERIŤ, MILOVAŤ A PRACOVAŤ.
(úryvok)

Cenu Krajskej odbočky Spolku slovenských spisovateľov v Trenčíne za báseň Malý národ slovanského ducha v tejto kategórii získal Dušan Žember.
Celému svetu slovenský na mape ukázal národ,
mierumilovný, chlebom prevoňaný, ako divej ruže krík.
Iba on prebil sa, lebo chcel!
Náš veľký,
Milan Rastislav Štefánik!
(úryvok)

Cena primátora mesta Trenčín v tejto kategórii za prózu Verím, áno, verím v sám seba bola udelená Ružene Viskupičovej.

Druhé miesto v tejto kategórii za prózu Projekt Štefánik bolo udelené Anne Prnovej.


V oblasti bez obmedzenia témy uspeli z nášho klubu:

Kategória „dospelí poézia“:  
1. miesto: Andrea Trusková
Cena európskych miest mieru: Anna Prnová
Cena Verejnej knižnice Michala Rešetku: Dušan Žember

 Kategória „dospelí próza“:
 3. miesto: Mária Berithová
 Cena Literárneho klubu Omega: Jaroslav Janečka
  
Oceneným srdečne blahoželáme, ďakujeme za účasť a prezentáciu nášho LK. Úprimne želáme všetkým tvorivý elán, chuť písať, potrebné zdravie aj v magickom roku 2020.

Za organizátorov súťaže Jana Poláková


Pridávame fotografie Petra Martináka zo slávnostného vyhodnotenia súťaže:


Riaditeľka knižnice G. Krokvičková odovzdáva cenu D. Žemberovi,
vpravo predseda poroty J. Rezník


Porotca Š. Cifra odovzdáva cenu A. Prnovej


Zľava: A. Trusková, J. Rezník, M. Ivaničková


Cenu preberá J. Janečka


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Ak chcete pridať svoj komentár k článku, nech sa páči.
Diskusia je moderovaná, komentár preto nebude publikovaný hneď,
ale až po jeho schválení administrátorom.
Ďakujeme.