Literárny klub Omega je neformálne združenie literárnych tvorcov a priaznivcov literatúry
pôsobí pri Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne.

25. mája 2020

O digitálnom opojení


(Do pozornosti nielen členom literárneho klubu Omega)

Literárny týždenník v dvojčísle 13–14/2020 uverejnil na titulnej strane zamyslenie predsedu nášho literárneho klubu Jána Maršálka s názvom Poznačení digitálnym opojením. Spomínam si, že keď vyšla kniha Marka Bauerleina Najhlúpejšia generácia (Ako digitálna éra ohlupuje mladých Američanov a ohrozuje našu budúcnosť alebo Never nikomu pod 30), ktorú autor článku okrem kníh iných autorov spomína a cituje, bola v knižnici permanentne požičaná. Zaujal už len samotný názov. Ako Mark Bauerlein píše v predhovore vydania knihy z roku 2008, prudko a kriticky zareagovali médiá i verejnosť. Odznelo veľa rozhovorov a diskusií na túto tému.


Knihu som si požičala a pomaly v nej listujem a čítam. Súhlasím s tým, čo napísal autor a ako zhodnotil situáciu „digitálneho opojenia“ Ján Maršálek. Obaja sa objektívne zaoberajú internetom, ktorý podľa nich dáva i berie. Uvádzajú, aké majú dnes ľudia možnosti cestovať, vzdelávať sa a slobodne konať. Osvietenie však nenastalo. Seriózne výskumy ukazujú, že ľudia málo využívajú techniku na vzdelávanie a kultúrne obohacovanie. Nad čítaním víťazí pozeranie – sledovanie rýchlo sa meniacich obrázkov a povrchných znakov, bez hlbšieho ponoru a ukotvenia.

„Povedzme si pravdu. Najhlúpejšia generácia prestane byť hlúpou len vtedy, keď uzná adolescenciu ako nižšiu sféru a dospelosť ako sféru občianskej, historickej a kultúrnej uvedomelosti, ktorá ich privedie k trvalým ideám a snahám.“ (M. Bauerlein)

Myslím, že príspevok sa môže stať aj diskusnou témou literárneho klubu Omega na niektorom z budúcich stretnutí.


Jana Poláková

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Ak chcete pridať svoj komentár k článku, nech sa páči.
Diskusia je moderovaná, komentár preto nebude publikovaný hneď,
ale až po jeho schválení administrátorom.
Ďakujeme.