Literárny klub Omega je neformálne združenie literárnych tvorcov a priaznivcov literatúry
pôsobí pri Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne.

12. februára 2015

Februárové stretnutie (2015)

Prezentácia novej knihy Jána Maršálka


Cesta k bráne (Čítanie na každý deň)
Vydavateľstvo Post Scriptum, 2014

Kniha, ktorú sme vo štvrtok 5. februára prezentovali, obsahuje 366 drobných zamyslení – na každý deň jedno. Možno ich čítať postupne počas kalendárneho roka, ale aj v inom poradí a tempe, podľa záujmov, potrieb a možností čitateľa.

Básnik Pavol Prikryl o knihe napísal:

Aj keď titul knihy hovorí o „ceste k bráne“, svojimi krátkymi zamysleniami nám autor vlastne onú bránu otvára. Sú to totiž zamyslenia, ktoré sa dotýkajú životných otázok človeka i doby, v ktorej žijeme. Majú ambíciu ponúknuť čitateľovi trváce hodnoty a overené postoje, ako sú obsiahnuté v pokladnici kresťanského učenia.

Ján Maršálek potláča v sebe básnika a úsporným jazykom, precíznou formuláciou a schopnosťou vystihnúť podstatu predkladá čitateľovi nielen moderne podané meditatívne dielo, ale, paradoxne, odkrýva čitateľovi – básnika. V svojich úvahách totiž vidí veci „trochu inak“; nie priamočiaro či prvoplánovo, ale očami poetu vidí to, čo je bežnému zraku neviditeľné, a tak vystupuje vyššie, aby silnejšie vnímal duchovné hodnoty.

Ján Maršálek ponúka čitateľovi svoju „osobnú cestu“. Nie však ako nejaký manuál, skôr ako pomoc pri hľadaní „osobnej cesty“ každého jedného čitateľa. A tak sa jeho Cesta k bráne stáva akousi „bránou k ceste“, bránou, ktorá sa v mlčaní otvára každému z nás.


(Úryvky z recenzie, ktorá bola uverejnená v časopise VOX č. 18/2014)


Užitočný odkaz: Post Scriptum.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Ak chcete pridať svoj komentár k článku, nech sa páči.
Diskusia je moderovaná, komentár preto nebude publikovaný hneď,
ale až po jeho schválení administrátorom.
Ďakujeme.