Literárny klub Omega je neformálne združenie literárnych tvorcov a priaznivcov literatúry
pôsobí pri Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne.

9. septembra 2018

Literárne soirée (Trenčín)


Michaela Piesyk dostala nápad, aby literatúra prišla medzi ľudí, zároveň chcela podporiť  autorov v regióne a regionálnu literatúru a jej šírenie. Miška je autorkou zaujímavého projektu Literárne soirée. Prebieha v niekoľkých mestách (napr. Košice, Martin, Žilina, Nitra). Našla si miesto aj u nás v Trenčíne. Logo podujatia navrhla grafička Lenka Ledňáková.

Mgr. art. Zuzana Laurinčíková prispela k tomu, aby tento literárny projekt bol aj v Trenčíne. Sama sa podujala pomôcť zaujímavej myšlienke, pomohla vybaviť miestnosť a tiež pomáhala pri organizovaní projektu, oslovovaní hostí a autorov poézie a prózy a v neposlednom rade moderovala každý literárny večer. Čítačky mali komorný charakter, s obohacujúcim obsahom a zaujímavým prednesom študentov Akadémie umení z Banskej Bystrice.


Zuzana Laurinčíková


I. Literárne soirée v Trenčíne sa konalo v klube Lúč dňa 19. 4. 2016
Hosťom s hudobnou produkciou bol Martin Kubečka. Moderovala Zuzana Laurinčíková, program bol nasledovný:
1./ Michal Berec: Sardinky – prednes: Eva Javorská
2./ Martin Lančarič: Iný svetprednes: Samuel Gáfrik
3./ Sida Kollárová-Urminská: Emigrácia nie je ľahká vecprednes: Barbora Bušovská
4./ Tomáš Turner: Výber básní – prednes: Samuel Gáfrik
5./ Alexandra Hoštáková: Neplač, Adelkaprednes:  Michaela Piesyk
6./ Eleni Cay: Výber básní – prednes: Barbora Bušovská
7./ Matej Kovalčík: Luciina rapsódia (in blue) prednes: Samuel Gáfrik
8./ Izabela Bulková: Zdroje inšpirácie – prednes: Zuzana Laurinčíková 
9./Ján Maršálek: Výber básní – prednes: Eva Javorská
10./ Jaroslav Janečka: Rodinné tajomstvoprednes: Michaela Piesyk    
Účasť za literárny klub Omegabolo spolu sedem autorov, a to: Martin Lančarič, Sida Kollárová-Urminská, Tomáš Turner, Alexandra Hoštáková, Izabela Bulková, Ján Maršálek, Jaroslav Janečka.        
           
II. Literárne soirée v Trenčíne, dňa 1. 6. 2016
Moderuje: Zuzana Laurinčíková                hosť: hudba 3D Band
1./ Anna Hrabalová: Recepty od pani Ružovej – prednes: Alžbeta Cingelová
2./ Ľubomír Maretta: Kvietok, Tanecprednes: Filip Štrba
3./ Eleonóra Žůrková: Spomienka na sen – prednes: Michaela Piesyk
4./ Tamara Pribišová: „II.“, „III“– prednes: Alžbeta Cingelová
5./ Martin Lančarič: Ľudskosť v okováchprednes: Filip Štrba
6./ Alexandra Hoštáková: Princove uspávanky – prednes: Zuzana Laurinčíková
7./ Zuzana Vasková: Básnik a žena – prednes: Michaela Piesyk
8./ Dušan Žember: Výber básní – prednes: Zuzana Laurinčíková
9./ Tomáš Turner: Pri okne, Závisťprednes: Alžbeta Cingelová
10./ Lukáš Jurík: Čo je mŕtve, má mŕtve ostaťprednes: Filip Štrba
11./ Milá Jarmila – prednes: Michaela Piesyk
Účasť za literárny klub Omegav počte sedem účastníkov, a to: Anna Hrabalová, Ľubomír Maretta, Eleonóra Žůrková, Martin Lančarič, Alexandra Hoštáková, Dušan Žember, Tomáš Turner

Foto: Július KákošIII. Literárne soirée v Trenčíne, 18. 10. 2016
1./ Zuzana Pankúchová: Obrázky – prednes: Barbora Bušovská
2./ Šimon Horna: Výber zo zbierky „Krásní“– prednes: Andrej Polakovič
3./ Eleonóra Žůrková: Keď prehovorí láskaprednes: Katarína Gurová
4./ Alexandra Hoštáková: Priateľkaprednes: Ada Juhásová
5./ Martin Tomša: Kruh – prednes: Andrej Polakovič
6./ Martin Lančarič: Za všetko môže horúčava, Napíš svoje meno – prednes: Andrej Polakovič
7./ Sylvia Balajová: Mozaika – prednes: Katarína Gurová
8./ Lýdia Šimková: Erotické blúznenie – prednes: Ada Juhásová
9./ Zuzana Vasková: Nesloboda s rozlúčkouprednes: Barbora Bušovská
10./ Janka Drotárová: Rumové pralinky – prednes: Andrej Polakovič
Aj do tretieho výberu „Literárneho soirée“ sa dostali práce našich členov LK Omega, a to štyria členovia: Eleonóra Žůrková, Alexandra Hoštáková, Martin Lančarič, Lýdia Šimková.

IV. Literárne soirée v Trenčíne, dňa 21. 2. 2017
Programom sprevádzala Zuzana Laurinčíková, hra na gitare a spev Nina Kohoutová.
1./ Zuzana Vasková: Znamienka
2./ Tatiana Remo: Teraz, Tebe
3./ Radka Komžíková
4./ Andrej Holý: Chcem byť zasa človekom
5./ Radovan Majer: Dni sú buď dobré alebo tieto
6./ Martin Lančarič: Čo by som neurobil pre lásku
7./ Jitka Batlová: Samota
8./ Jaroslava Balogová: O snoch
9./ Ľubomír Maretta: Na diaľku, Na ostrí
10./ Magdaléna Tomalová: Orgazmová víla
Texty poézie a prózy čítali v klube Lúč v Trenčíne študenti Akadémie umenia Banská Bystrica. Na štvrtom stretnutí Literárneho soirée sa čítali texty aj dvoch členov Literárneho klubu Omega v Trenčíne (Ľubomír Maretta a Martin Lančarič).

V. Literárne soirée v Trenčíne v klube Lúč, dňa 24. 5. 2017
Moderátorka: Zuzana Laurinčíková, o hudobný vstup sa postarala Mia Melicheríková.
1./ Lýdia Šimková: O jazýčku, ktorý prestal hovoriťprednes: Trávničková
2./ Jakub Námešný: Výber básní – prednes: Andrej Polakovič
3./ Brigita Vrábeľová: Ako prežiť chlapaprednes: Kaťuša Gurová
4./ Andrej Holý: S chladom, bez skladu – prednes: Andrej Polakovič
5./ Patrícia Šicková: Čas (úryvok)prednes: Kaťuša Gurová
6./ Zuzana Vasková: Máj – prednes: Ada Juhásová
7./ Sylvia Balážová: Prsteňprednes: Trávničková
8./ Zuza Múza: O tantre – prednes: Zuzana Laurinčíková
9./ Alexandra Hoštáková: Zmes slov – prednes: Trávničková
Do výberu piateho stretnutia  Literárneho soirée v Trenčíne sa dostali práce členov Literárneho klubu Omega v počte dvoch členov: Lýdia Šimková a  Alexandra Hoštáková.

VI. Literárne soirée – špeciál, v Trenčíne, v klube Lúč, 12. 10. 2017
Moderátorka: Zuzana Laurinčíková, hudobné vystúpenie: Nina Kohoutová.
1./ Michal Berec: Sardinky – prednes: Barbora Bušovská
2./ Sylvia Balážová: Zmrzlina – prednes: Katarína Gurová
3./ Ria Valovičová: Ešte tri krát toľko nôhprednes: Michaela Piesyk
4./ Miloš Ondrušek: Výber básní – prednes: Barbora Bušovská
5./ Lukáš Jurík: Čo je mŕtve, má mŕtve ostaťprednes: Andrej Polakovič
6./ Oliver Kožár: Vaša impertinencia – prednes: Andrej Polakovič
7./ Radko Majer: Dni sú buď dobré, alebo tietoprednes: Katarína Gurová
8./ Ľubomír Maretta: Výber básníprednes: Andrej Polakovič
9./ Jaroslava Balogová: O snoch – prednes: Andrej Polakovič
10./ Jaroslav Janečka: Rodinné tajomstvoprednes: Michaela Piesyk

Šieste Literárne soirée, ktoré sa konalo v Trenčíne dňa 12. 10. 2017, bolo nateraz posledné, čítali sa príspevky z prác, ktoré vybrala Michaela Piesyk. Vrátila sa k tvorbe, ktorá ju zaujala. Chcela sa podeliť so svojím výberom aj s obecenstvom, ktoré obsadilo celý bar do posledného miesta. Znova sme mohli počuť niektoré práce našich členov z Literárneho klubu Omega v Trenčíne (Ľubomír Maretta, Jaroslav Janečka a  Lýdia Šimková).

Na tomto špeciálnom stretnutí sme mohli vidieť ako bonus predstavenie Andrey Juhásovej s vtipnou prózou Lýdie Šimkovej  „Erotické blúznenie“, s ktorou sa zúčastnila na 55. ročníku podujatia „Poděbradské dni poézie“, v termíne 19.–23. 4. 2017, vo svojej kategórii tam získala cenu vydavateľstva Tatran. (Laureátkou ceny Vladimíra Justla sa stala a cenu publika získala Katarína Gurová s prácou od Radovana Majera „Dni sú buď dobré, alebo tieto“. Aj v tomto roku boli ocenení profesionálni herci. Krištáľovú ružu z divadla na Kovárne si odniesol slovenský herec Milan Kňažko.)

Ada Juhásová prednáša poviedku Erotické blúznenie

V neposlednom rade by som si priala, aby Literárne soirée neskončilo a pokračovalo aspoň dvakrát do roka. Pre autorov to bol ojedinelý zážitok, počuť umelecky spracované čítanie svojho diela. Takáto atmosféra napĺňa autora pocitom šťastia a radosti. Ak si profesionál vyberie dielo amatéra a vyhrá s ním medzinárodnú súťaž, je to o to väčšia radosť. Ak je to človek, ktorý sa slovom bude živiť, bude profesionálom, tak je to len sen!

Andrej Polakovič pri prednese


Pozdravujem Michaelu Piesyk a Zuzku Laurinčíkovú a prajem im nové nápady, projekty a pokračovanie projektu Literárne soirée! Tešíme sa všetci!


Spracovala: Lýdia Šimková
Foto: Lýdia Šimková (3), Július Kákoš (1)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Ak chcete pridať svoj komentár k článku, nech sa páči.
Diskusia je moderovaná, komentár preto nebude publikovaný hneď,
ale až po jeho schválení administrátorom.
Ďakujeme.