Literárny klub Omega je neformálne združenie literárnych tvorcov a priaznivcov literatúry
pôsobí pri Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne.

19. januára 2018

Januárové stretnutie (2018)

D. Žember a J. Poláková

Prvé tohtoročné stretnutie v klube Omega (11. 1.) malo slávnostný ráz, pripomenuli sme si totiž životné jubileá dvoch našich členov: Janky Polákovej a Dušana Žembera.

Janka je už od založenia nášho literárneho klubu jeho organizačnou dušou (tajomníčkou). Neúnavne a nezištne pracuje v prospech kultúry a literatúry – sprevádza, moderuje, recituje, pripravuje literárne pásma a medailóny...


Dušan vniesol do literárneho klubu hudobný prvok. Je autorom veršov i piesňových textov, hudobníkom a pesničkárom – a príležitostne aj so svojimi muzikantskými druhmi obohacuje knižničné a osobitne klubové podujatia. Skrátka, jeho tvorivé aktivity sú rôznorodé...

Na stretnutí venovanom obom jubilantom zazneli verše i piesne, vážne i menej vážne príhovory a samozrejme početné gratulácie. Bolo to naozaj príjemné, vydarené popoludnie, strávené v knižnici, v spoločnosti priateľov literatúry a umenia.

Janka, Dušan: ad multos annos!

Účasť bola hojná, nálada výborná


Zapísal: Ján Maršálek

Fotografie: Lýdia Šimková


Janka v zamyslení

Dušan: Byť jubilantom je vážna vec

Vinšuje Emília Bátovská

Báseň od Oľgy Krajmerovej

Gratulácie

Ďalšie gratulácie

Zľava: D. Žember, M. Žáčik, J. Poláková, R. Dobiáš

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Ak chcete pridať svoj komentár k článku, nech sa páči.
Diskusia je moderovaná, komentár preto nebude publikovaný hneď,
ale až po jeho schválení administrátorom.
Ďakujeme.