Literárny klub Omega je neformálne združenie literárnych tvorcov a priaznivcov literatúry
pôsobí pri Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne.

2. novembra 2018

Mesiac úcty k starším v Savane


Marta Malániková
Október je označovaný ako „mesiac úcty k starším“. Úcta k človeku je dôležitá nielen v tomto mesiaci, ale počas celého roka. Mesiac október bol za mesiac úcty k starším vyhlásený Valným zhromaždením Organizácie spojených národov až v roku 1990.

Staroba k nám prichádza nenápadne, pomaly, nedá sa jej vyhnúť. Ale to neznamená koniec životným aktivitám. To, že niektorí seniori sú aktívni, majú záujem o hudbu, tanec, turistiku, ručné práce, ale aj o literatúru, sme zistili na stretnutí s Klubom seniorov 32, s ich predsedníčkou Gabikou Žitňanovou, na literárnom popoludní v kaviarni Savana.


Nápad pána Rema, manažéra zariadenia, týkajúci sa  prezentácie tvorby členov Literárneho klubu Omega na tému úcty k starším, sme prijali bez zaváhania. Máme veľmi dobré skúsenosti  zo spolupráce s touto kaviarňou, boli sme tam už dvakrát.Hudobný úvod v podaní žiakov Základnej umeleckej školy Karola Pádivého v Trenčíne v korepetícii Milice Ilčíkovej a Slávky Švajdovej navodil poetickú a slávnostnú atmosféru.  Nasledovali úprimné slová na privítanie od pána Rema, prípitok – a slovo  malo sólo.

V úvode Jana Poláková, členka trenčianskej odbočky Spolku slovenských spisovateľov a tajomníčka LK Omega, priblížila tradíciu mesiaca úcty k starším. Po príhovore predniesla báseň  Zrelý vek od Kataríny Hudecovej, ktorú autorka venovala seniorom.Jana Poláková
Prítomní si vypočuli tiež báseň zo zbierky Janky Jablonskej Podoby lásky, s názvom Ešte raz: „Ešte aspoň raz u starej materi bežať bosými nohami po pažiti...“ Ďalej báseň Starenka z kopaníc od Helenky Šteflovičovej, báseň Starnutie zo zbierky Kradnutá láska od Dušana Žembera, od predsedu LK Omega Jána Maršálka báseň Prosba starej jablone a Čas plynie zo zbierky Priečny rez. Od Ľubora Benkoviča si sprítomní vypočuli báseň Vývoj zo zbierky Anarchistické sociálne istoty a od predsedníčky trenčianskej odbočky SSP Margity Ivaničkovej báseň Už (zo zbierky Všetkým dňom stvorenia): „Dcéra mi vytrhla prvý šedivý...“ Vzhľadom na neprítomnosť uvedených autorov úloha recitátorky pripadla Jane Polákovej.

So svojou vlastnou tvorbou, venovanou špeciálne seniorom, s typicky mierne ironickým a humorným prednesom, vystúpil Jaroslav Daniš. S veľkým úspechom Marta Malániková predniesla báseň Pavla Koyša, s ktorou sa zúčastnila súťaže Koyšove Ladce. Predniesla aj báseň  autorky  Oľgy Nemcovej-Košeckej  Ako plynie čas zo zbierky Skanzen mojich lások.Anna Hrabalová priniesla  na ukážku svoje prozaické knihy: Thajsko (Snívajte svoje sny a splnia sa vám), zbierku pod význačným názvom Trapasy a Tento si počula? (Vtipy za zlatú mrežu).

Stretnutie sa vydarilo aj podľa Gabiky Žitňanovej nad očakávanie. Aktívni a milí seniori, žiaci zo ZUŠ Karola Pádivého, príjemní hostitelia, poézia a krásne popoludnie bez dlhých príprav urobili 23. október v Savane  malým sviatkom.  Určite sme tam neboli naposledy.


Text: Jana Poláková

Foto: Jaroslav Daniš

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Ak chcete pridať svoj komentár k článku, nech sa páči.
Diskusia je moderovaná, komentár preto nebude publikovaný hneď,
ale až po jeho schválení administrátorom.
Ďakujeme.