Literárny klub Omega je neformálne združenie literárnych tvorcov a priaznivcov literatúry
pôsobí pri Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne.

28. septembra 2018

XXVI. ročník literárnej súťaže Jozefa Braneckého


Matica slovenská a Miestny odbor Matice slovenskej v Trenčíne, Mesto Trenčín, Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, Spolok slovenských spisovateľov vypisujú
XXVI. ROČNÍK LITERÁRNEJ SÚŤAŽE JOZEFA BRANECKÉHO 
PRE STREDOŠKOLÁKOV A DOSPELÝCH

STUDŇA SA TAJNE S DAŽĎOM ZHOVÁRA

Propozície súťaže:

1. Literárna súťaž je vypísaná v žánroch:
I. PRÓZA
II. POÉZIA

2. Vekové kategórie:
I. MLÁDEŽ 15–20 rokov
II. DOSPELÍ nad 20 rokov – neobmedzene

3. Tematické oblasti:
a) bez obmedzenia žánru a témy
b) „Osmičky v dátumoch našich dejín“

4. Podmienky:
V kategórii próza pošle súťažiaci najviac 3 samostatné, doteraz nepublikované práce, v kategórii poézia najviac 6 doteraz nepublikovaných básní.
Príspevky do súťaže treba poslať:
a) v 3 exemplároch písaných na PC/strojom na adresu: Verejná knižnica Michala Rešetku (sú určené pre porotu) Hasičská č. 1, 911 82 Trenčín
b) jeden exemplár na e-mail: sylvia.fabova@vkmr.sk

Uzávierka súťaže je 12. 10. 2018. Práce doručené po tomto termíne nebudú zaradené do hodnotenia.
Súťažiaci uvedie na každý exemplár čitateľne žáner, kategóriu, svoje meno, priezvisko, školu, adresu, telefonický a emailový kontakt.
Súťažiaci uvedie súhlas/nesúhlas s prípadným publikovaním svojho príspevku.
Práce bude posudzovať odborná porota renomovaných autorov – členov Spolku slovenských spisovateľov.
Vyhodnotenie súťaže a vyhlásenie výsledkov sa uskutoční koncom roka 2018.
Presný termín autorom ocenených prác včas oznámime a zverejníme na www.vkmr.sk

Kontakt: Jana Poláková, Inovecká 3/44, 91101 Trenčín, tel.: 0910 176524

Tešíme sa na Vaše príspevky!

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Ak chcete pridať svoj komentár k článku, nech sa páči.
Diskusia je moderovaná, komentár preto nebude publikovaný hneď,
ale až po jeho schválení administrátorom.
Ďakujeme.