Literárny klub Omega je neformálne združenie literárnych tvorcov a priaznivcov literatúry
pôsobí pri Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne.

12. októbra 2017

Októbrové stretnutie (2017)

Jana Jablonská
Pocta poetke Márii Janke Jablonskej

Októbrový literárny klub OMEGA sa niesol v slávnostnej, ale srdečnej atmosfére. Venovaný bol slovenčinárke a poetke PhDr. Márii Janke Jablonskej, pri príležitosti jej krásneho životného jubilea.

Na podujatí boli prítomní nielen členovia LK Omega, MO MS v Trenčíne a členky Únie žien Slovenska, ale aj priatelia a známi, ktorých má Janka Jablonská veľmi veľa. 


Za Verejnú knižnicu Michala Rešetku, kde sa literárne popoludnie v spoločenskej miestnosti 5. októbra uskutočnilo, jubilantku prišla pozdraviť riaditeľka Ing. Gabriela Krokvičková a vedúca KIS Bc. Sylvia Fabová, za útvar  kultúry TSK to bola Janka Bartošová. Dlhoročnú členku Matice slovenskej pozdravila aj vedúca Oblastného pracoviska MS v  Trenčíne Mgr. Sindy Straková.

Milé prekvapenie jubilantke pripravila vedúca Trenčianskej odbočky Spolku slovenských  spisovateľov Ing. Margita Ivaničková.  Okrem pekného príhovoru a krásnej kytice odovzdala dojatej Janke Jablonskej pozdravný list od predsedu SSS Miroslava Bielika.

Podujatie príjemnými skladbami (v úvode zhudobnené verše Miroslava Válka – na želanie jubilantky) zjemnil Dušan Žember, člen LK Omega, a Miloš Žáčik. Výber z piatich doteraz vydaných básnických zbierok jubilujúcej autorky predniesla Mária Blaškovičová a báseň Ešte raz (taktiež z tvorby jubilujúcej autorky) predniesla Jana Poláková, ktorá podujatie aj moderovala.

EŠTE RAZ

Ešte
aspoň  raz
u starej materi
bežať
bosými nohami
po pažiti

Ešte
aspoň raz
hrať sa
s hoblinami
u deda
vo varštati

Ešte
aspoň raz
vidieť si
otca, mať

A keď
to nemožno
Bože, daj
potomkom
ešte dlho
o nich
rozprávať

O literárnych, spoločenských i pracovných aktivitách Janky Jablonskej by sa dalo hovoriť veľmi dlho. Spolupráca Verejnej knižnice Michala Rešetku a LK Omega s Úniou žien, zastúpenou Jankou Jablonskou, trvá veľmi plodne už dlhé roky. Pri organizovaní podujatí pre deti, dospelých i pri Literárnej súťaži J. Braneckého.

Predseda literárneho klubu Ján Maršálek sa z pracovných dôvodov podujatia nemohol zúčastniť, ale slovami, ktoré v liste Janke Jablonskej napísal, akoby bol medzi nami. Citujem: „Milá jubilantka, k Tvojmu významnému životnému jubileu Ti želám všetko dobré, najmä hojnosť viery, nádeje a lásky... A teším sa na ďalšie stretnutia s Tebou.

Spolu s ním sa aj my všetci tešíme z jej aktivít a želáme jej veľa zdravia a pokoja.

Jana Poláková


Pozrite si: 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Ak chcete pridať svoj komentár k článku, nech sa páči.
Diskusia je moderovaná, komentár preto nebude publikovaný hneď,
ale až po jeho schválení administrátorom.
Ďakujeme.