Literárny klub Omega je neformálne združenie literárnych tvorcov a priaznivcov literatúry
pôsobí pri Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne.

8. júna 2017

Júnové stretnutie (2017)

Beseda so spisovateľom Gejzom Sádeckým

Gejza Sádecký
Hosťom júnového LK Omega (4. 6.) bol pedagóg, spisovateľ, kultúrny historik, rodák zo Sádočného v okrese Považská Bystrica PaedDr. Gejza Sádecký, CSc., ktorý má za sebou nielen bohatú publikačnú činnosť z oblasti pedagogiky, ale dlhé roky pôsobil ako pedagóg na základnej, strednej i vysokej škole. Okrem toho sa autorsky venuje povestiam, poviedkam a kultúrnej histórii, heraldike. Vlastnoručne namaľoval viac ako 250 erbov slovenských miest a obcí na stene rodného domu. Medzi jeho záľuby patrí tiež poľovníctvo.


Má rád aj humor. Vlastní zbierku 80 000 vtipov. Ako prozaik sa prezentuje prevažne povesťovou tvorbou. V najnovšej knihe Bratia z Trenčianskeho hradu predstavuje sedemnásť povestí napísaných moderným jazykom, zbaveným archaických výrazov a romanticko-sentimentálneho nánosu. Príťažlivým spôsobom tu vyrozprával najzaujímavejšie a najhodnotnejšie povesti o hradoch, ktoré doteraz zozbieral a spracoval. Dobrodružné, pútavé až takmer strašidelné povesti oživujú historické postavy kráľa Mateja, výbojných bratov Podmanickovcov, palatína Juraja Turzu či vládcu Váhu a Tatier Matúša Čáka z Trenčianskeho hradu; sú to aj povesti o láske a statočnosti. Povestiam nechýba zrozumiteľný jazyk, fantázia, gradované napätie.

V besede autor odpovedal na otázky týkajúce sa písania povestí a počiatkov jeho záujmu o tento žáner. Prítomní si vypočuli aj dve ukážky z tvorby v  podaní Márie Blaškovičovej a Jany Polákovej.

Okrem členov klubu Omega a ďalších záujemcov z radov verejnosti sa podujatia zúčastnila aj referentka z útvaru kultúry TSK Jana Bartošová, tajomníčka trenčianskej odbočky SSS Margita Ivaničková, predsedníčka KO Únie žien Slovenska Trenčín Jana Jablonská a vedúca Oblastného pracoviska MS v Trenčíne Sindy Straková.

Ktovie, či niektorý z členov LK Omega sa nerozhodne do Literárnej súťaže J. Braneckého, ktorá vstúpila do 25. ročníka, poslať povesť venovanú niektorému z hradov, zámkov alebo kaštieľov, ktorými je Slovensko obdarené.

Text: Jana Poláková

Fotografie z podujatia: Lýdia Šimková, Ján MaršálekŽiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Ak chcete pridať svoj komentár k článku, nech sa páči.
Diskusia je moderovaná, komentár preto nebude publikovaný hneď,
ale až po jeho schválení administrátorom.
Ďakujeme.