Literárny klub Omega je neformálne združenie literárnych tvorcov a priaznivcov literatúry
pôsobí pri Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne.

14. júla 2016

Miniatúry Tomáša Turnera

Tomáš Turner: Aj ryba lieta
Trenčín, Edícia Omega, 2016

Pod názvom Aj ryba lieta práve vychádza útla zbierka aforizmov a epigramov Tomáša Turnera, obohatená trefnými ilustráciami Ľubora Benkoviča (obaja sú členmi nášho literárneho klubu). Knižka prináša osviežujúci a zároveň kritický pohľad na svet. Je potvrdením starej pravdy, že nie vždy treba veľa slov na vyjadrenie plnej myšlienky. Prítomné textové útvary sa vyznačujú stručnosťou a hutnosťou, autor v nich preukazuje schopnosť vyjadriť sa esteticky účinne.


Tomáš Turner (1972) vyštudoval filozofiu na Trnavskej univerzite, píše aforizmy, epigramy, básne... Publikoval v časopisoch a zborníkoch (Literárny týždenník, Dotyky, publikácie Literárneho klubu Omega). V roku 2000 mu vyšla zbierka veršov nazvaná jednoducho Básne.

Ľubor Benkovič (1964) sa venuje pesničkárstvu i grafickej tvorbe, pravidelne publikuje „veršované obrázky“ v inzertných novinách Pardon. Samizdatovo si vydal zbierku veršov a kresieb Anarchistické sociálne istoty.

V aforizmoch a epigramoch Tomáša Turnera nachádzame humor i satiru s trpkastou príchuťou. Na ilustráciu stačí hádam dopovedať názov zbierky (slovami autora): Aj ryba lieta – v zobáku čajky. Turnerove literárne miniatúry odzrkadľujú realitu, do ktorej sme vnorení. Žijeme v postmodernom svete, v čase reklamných klamov: „Boh už zomrel, problémom je človek.“

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Ak chcete pridať svoj komentár k článku, nech sa páči.
Diskusia je moderovaná, komentár preto nebude publikovaný hneď,
ale až po jeho schválení administrátorom.
Ďakujeme.