Literárny klub Omega je neformálne združenie literárnych tvorcov a priaznivcov literatúry
pôsobí pri Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne.

11. októbra 2016

Literárny klub Omega oslavoval

Úvod stretnutia
Slávnostné stretnutie pri príležitosti dvadsiateho výročia založenia nášho klubu, 
spojené s prezentáciou zborníka 
To sme my 

(6. októbra 2016)

Priestory spoločenskej miestnosti Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne zaplnili členovia literárneho klubu Omega, bývalí členovia, vzácni hostia, priatelia a ďalší, ktorí majú k literatúre a písanému slovu blízko. Omega si pripomenula dvadsať rokov pôsobenia. 

Slávnostné klubové stretnutie otvorila vedúca knižnično-informačných služieb Bc. Sylvia Fabová a hudobným  vstupom člen klubu Dušan Žember so svojou skupinou 3D Band. Všetci  prítomní boli vítaní na tomto podujatí, dovolím si však osobitne spomenúť Janu Bartošovú z útvaru kultúry TSK, Ing. Margitu Ivaničkovú, predsedníčku trenčianskej odbočky Spolku slovenských spisovateľov, PhDr. Janu Jablonskú, predsedníčku KO Únie žien Slovenska, Ing. Martu Šajbidorovú, bývalú vedúcu útvaru kultúry TSK,  Máriu Špánikovú, bývalú vedúcu knižnično-informačných služieb, Mgr. Michala Ivaničku, zakladajúceho člena nášho klubu a  Helenu Krausovú, zástupkyňu tlačiarne.

Zľava: J. Bartošová, J. Poláková, M. Ivaničková, J. Maršálek

V živote sa každý z nás stretne s množstvom ľudí a dátumov. Niektorých ľudí a dátumy si zapamätáme na dlhé roky, niekedy  na celý život. Pre členov literárneho klubu Omega, hlavne tých, ktorí stáli pri jeho založení, je to 25. september 1996. V  tento deň, za prítomnosti básnika a vydavateľa Ľudovíta Fuchsa (vydavateľstvo  Obzor) a básnika Vojtecha Kondróta, ktorí už nie sú medzi nami, sme klub založili. Za predsedu klubu bol navrhnutý a zvolený Ján Maršálek – tichý, skromný človek, povolaním technik, ale dušou básnik, autor vtedy jednej zbierky poézie (Finta v žite). Je členom spolku slovenských spisovateľov a na jeho tvorivé konto medzičasom pribudli štyri zbierky poézie a kniha úvah Cesta k bráne s podtitulom Čítanie na každý deň, ktorá sa stretla s priaznivým čitateľským ohlasom. Predseda klubu Ján Maršálek je vždy ochotný poskytnúť pomoc, radu pri tvorbe a vydávaní literárnych prác. Ako porotca sa zúčastnil hodnotenia  súťažných textov nielen Literárnej súťaže J. Braneckého, ale aj viacerých iných. Kus práce vytvoril aj pri príprave textov zborníka To sme my, vydaného k 20. výročiu založenia Omegy. Spomínaná prezentácia zborníka sa konala 6. októbra 2016 v spoločenskej miestnosti knižnice.  Na cestu, medzi čitateľov, ju vyprevadila Jana Bartošová, Margita Ivaničková a Ján Maršálek krásne sfarbenými kvetmi, aké prináša jeseň .

Vyprevádzanie zborníka

Činnosť klubu je od počiatku spojená s menom spisovateľa Rudolfa Dobiáša, takpovediac duchovného otca klubu. Nie je len majstrom písaného slova, ale aj kritikom, radcom a vnímavým človekom. Pri rozbiehaní činnosti klubu aktívne pomáhal. S jeho podporou a optimizmom sme prekonávali pochybnosti a prognózy, že klub nebude činný, kto ho bude viesť a podobne. Klub pretrval a potvrdil výrok „Čo vznikne z odvahy, pretrvá“. Aj po dvadsiatich rokoch mu patrí poďakovanie. Zo zdravotných dôvodov nemohol pán Dobiáš prísť medzi nás, ale určite nám to vynahradí.

Zátišie

Okrem spomínaného jubilejného zborníka sa nám podarilo pomocou sponzorov a vlastnými prostriedkami vydať desať zborníkov a päť čísel občasníka Ars – Verbum, ktorý pripravoval šéfredaktor Dušan Láznička s ďalšími členmi klubu. Mnohým členom LK  Omega sa s pomocou knižnice, sponzorov, vlastnou spoluúčasťou, podarilo vydať samostatnú zbierku poézie alebo prózy. Viacerí nezostali pri jednej, ale pokračujú vo vydávaní. Teší nás to.

Príhovor Márie Špánikovej

Literárny klub Omega je jediným klubom svojho zamerania v Trenčíne, voľne združujúcim literárne činné osoby a priaznivcov literárnej tvorby. Zámer klubových stretnutí, ktoré bývajú každý prvý štvrtok v mesiaci, bude aj naďalej rovnaký: motivovať, povzbudiť amatérsky píšucich literátov, stretávať sa s ľuďmi so spoločnými záujmami a vzťahom k literárnej tvorbe.

Diskusia bola živá (hovorí M. Malániková)

Podobne ako ostatné literárne kluby, aj  klub Omega neustále hľadá svoju profiláciu i organizačné formy. Tie sú podobné: prezentácie, stretnutia so spisovateľmi, čítačky alebo len obyčajné ľudské a priateľské stretnutia... Postupne v kluboch prebieha aj generačná výmena, niektoré kluby zanikli, ale aj vznikajú, obnovujú sa. Zostáva veriť, že s podporou vedenia Verejnej knižnice Michala Rešetku bude Omega pokračovať a v Trenčíne naďalej napĺňať svoje poslanie.

Text: Jana Poláková
Fotografie: Lýdia Šimková

Ešte zopár momentiek:


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Ak chcete pridať svoj komentár k článku, nech sa páči.
Diskusia je moderovaná, komentár preto nebude publikovaný hneď,
ale až po jeho schválení administrátorom.
Ďakujeme.