Literárny klub Omega je neformálne združenie literárnych tvorcov a priaznivcov literatúry
pôsobí pri Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne.

6. júna 2016

Júnové stretnutie (2016)

Stretnutie viedla Janka Poláková. Prítomných bolo pätnásť členov klubu. Hovorilo sa o Literárnom soirée v Lúči, ktoré moderovala Zuzana Laurinčíková; študenti AMU z Banskej Bystrice tam recitovali rôznu tvorbu, prevažne našich členov (Žůrková, Hrabalová, Hoštáková, Žember, Maretta, Turner, Lančarič a iní). Hudbu zabezpečila skupina 3D band. Podujatia sa zúčastnili aj členovia LK Omega. Ďalšie Literárne soirée sa pripravuje na október.


Janka Poláková hovorila aj o roku Svätozára Hurbana Vajanského (2016) a naviazala, že aj aktuálny ročník literárnej súťaže Studňa sa tajne s dažďom zhovára mu venuje priestor, tiež tam bude téma kyberšikana, ďalej téma ora et labora a voľná téma. Uzávierka je 30. 9. 2016.

Ďalej predstavila zbierku básní Andrey Truskovej Z ulity. (Knižke chceme venovať samostatný článok.)

Člen nášho klubu Stanislav Ondráš oslávil šesťdesiatku, Mária Blaškovičová čítala jeho verše, za ktoré získal ocenenie v treťom ročníku literárnej súťaže Villa Zerna v Hornom Srní (tretie miesto).

Vzhľadom na tradičnú letnú prestávku sa najbližšie stretneme až v septembri.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Ak chcete pridať svoj komentár k článku, nech sa páči.
Diskusia je moderovaná, komentár preto nebude publikovaný hneď,
ale až po jeho schválení administrátorom.
Ďakujeme.