Literárny klub Omega je neformálne združenie literárnych tvorcov a priaznivcov literatúry
pôsobí pri Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne.

4. februára 2021

Všetky farby slova


PREDSLOV

Vážené dámy, vážení páni, milí matičiari a všetci priatelia umeleckého slova!

Chcela by som sa Vám prihovoriť aj touto cestou a pokúsiť sa pár slovami opísať, ako a prečo vznikla táto útla knižočka. Na začiatku bola skromná myšlienka našej dlhodobej členky, bývalej predsedníčky nášho miestneho odboru – pani Janky Polákovej. Myšlienka nás nadchla a rozhodli sme sa tento rok ukončiť vydaním prác členov spriatelených literárnych klubov a prác autorov, ktorí sú dlhoroční prispievatelia do literárnej súťaže Jozefa Braneckého „Studňa sa tajne s dažďom zhovára“.

Tohtoročná súťaž, v poradí už dvadsiataôsma, sa niesla v znamení témy „Kríž je najväčšie znamienko plus“. Hneď na začiatku musím spomenúť, že práce obsiahnuté v zborníku neboli v našej literárnej súťaži ocenené a nie sú tak „technicky“ vyspelé, vypracované a literárne hodnotné ako diela ocenených autorov. Sú to však výpovede ľudí, ktorí vekom nadobudli poznatky a bohaté životné skúsenosti. Ľudí, ktorí niesli svoje veľké a malé kríže a pasovali sa so životnými problémami vlastným spôsobom. A práve preto, že im téma bola veľmi blízka a rozhodli sa zdieľať ju s ostatnými, zaslali nám svoje príspevky. Každú jednu z týchto prác som si prečítala a každá jedna ma oslovila. Sú to drobné exkurzie do duší pisateľov, do duší ľudí, ktorí sa neboja ísť s kožou na trh a dať na papier vlastné myšlienky, pocity a sprístupniť nám kus svojho života aj za cenu utŕženej kritiky. Veď vlastne, kde niet porazených, niet ani víťazov...

Taktiež by som chcela spomenúť, že autori prác uvedených v tomto zborníčku sú ľudia, ktorí nemali počas štúdií také „vymoženosti“ ako dnešná generácia. Neučili ich, ako majú písať básne, slohy, poviedky. Ich rodičia nemali čas prepisovať ich dielka na písacích strojoch. Vyrástli v inej, ťažšej dobe. Mnohí z nich majú podlomené zdravie, neposlúchajú ich ruky, nohy... Veru ťažko sa týmto ľuďom vtláčajú myšlienky na papier. Niet času na korekcie, na prepisovanie, na úpravy textov. Ale zato je najvyšší čas odovzdať skúsenosti novým generáciám. Ukázať na veci dobré, správne a záslužné.

Som rada, že aj zásluhou tohto zborníka sa čitateľ dozvie o živote a diele slovenského rodáka – ostrihomského arcibiskupa Alexandra Rudnaya. Do zborníka sme tiež zaradili prácu, ktorá ukazuje kúsok z histórie slovenskej ľudovej kultúry.

No táto knižočka by neuzrela svetlo sveta bez pomoci a podpory Miestneho odboru Matice Slovenskej v Trenčíne, Krajskej organizácie Únie žien Slovenska v Trenčíne, Literárneho klubu Omega v Trenčíne, ale aj bez našich sympatizantov – MUDr. Martiny Šujanovej a MUDr. Šimona Žďárskeho, poslanca mestského zastupiteľstva v Trenčíne, ktorým ďakujeme za ich finančný príspevok a podporu.

A na záver už len ostáva dodať – všetkým vám, milí naši čitatelia, prajem príjemné čítanie!

 

Anna Prnová, predsedníčka MO MS, Trenčín

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Ak chcete pridať svoj komentár k článku, nech sa páči.
Diskusia je moderovaná, komentár preto nebude publikovaný hneď,
ale až po jeho schválení administrátorom.
Ďakujeme.