Literárny klub Omega je neformálne združenie literárnych tvorcov a priaznivcov literatúry
pôsobí pri Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne.

29. januára 2021

Z literárnych aktivít členov klubu Omega


 

V predchádzajúcom príspevku som uviedla, že sa podrobnejšie rozpíšem o účasti a úspechoch členov nášho literárneho klubu Omega v súťaži Tak píšem ja  a na 28. ročníku literárnej súťaže Jozefa Braneckého Studňa sa tajne s dažďom zhovára

Úprimne si všetci, nielen tajne, ale verejne, želáme ustúpenie pandémie. Všetci si uvedomujeme následky pandémie vo všetkých oblastiach ekonomiky, spoločenského a kultúrneho života. Nakoniec aj vyhodnotenie výsledkov súťaže sa uskutočnilo iným spôsobom. Obmedzené sú mnohé aktivity, na ktoré sme boli zvyknutí (raz do mesiaca, prvý štvrtok, stretnutia členov a priaznivcov Omegy), besedy so spisovateľmi, prezentácie kníh, výstavy a iné podujatia.

Môžem za organizátorov s určitosťou uviesť, že nebývalou účasťou v LS J. Braneckého a predpokladám aj v spomínanej súťaži Tak píšem ja autori potvrdili, že múzy nezmĺkli. Autori cítili potrebu písať, zdôveriť sa, zaspomínať. Potvrdiť, že treba sa spoliehať na seba, nedať sa otupiť. Veriť, že múdrosť, zodpovednosť, solidarita, potrebný optimizmus sú najlepším liekom nielen proti pandémii. Prejaviť vieru v silu písaného slova, že napísané zostáva a  súťaže tiež ostanú.


Propozície 28. ročníka súťaže J. Braneckého, okrem oblasti bez obmedzenia žánru a témy, obsahovali aj voliteľnú tému Kríž je najväčšie znamienko plus. Táto časť súťaže bola venovaná 260. výročiu narodenia kardinála, uhorského prímasa a ostrihomského arcibiskupa Alexandra Rudnaya (nar. 1760, Považany), 70. výročiu tzv. Barbarskej noci a 5. výročiu úmrtia kardinála Jána Chryzostoma Korca.

V tematickej oblasti Kríž je najväčšie znamienko plus ocenenie získala (cenu MO MS) Anna Prnová (kategória dospelí). Ďalší ocenení členovia LK Omega: Anna Prnová v kategórii poézia, 3. Miesto; v próze získal 2. miesto Jaroslav Janečka; cenu predsedu poroty v próze získala ďalšia členka Mária Berithová; cenu primátora mesta Trenčín Jozef Páleník.

Pri príležitosti 28. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže Jozefa Braneckého Studňa sa tajne s dažďom zhovára vydal Spolok slovenských spisovateľov zborník vybraných a ocenených prác Kríž je najväčšie znamienko plus.


Miestny odbor Matice slovenskej, dlhoročný spoluorganizátor LS Jozefa Braneckého, a Literárny klub Omega v Trenčíne sa rozhodli ukončiť rok 2020 vydaním  zborníka Všetky farby slova. Zborník obsahuje aj práce členov spriatelených literárnych klubov a práce autorov, ktorí sú dlhoročnými prispievateľmi do spomenutej literárnej súťaže.

Členovia LK Omega a názvy ich príspevkov v zborníku Všetky farby slova:

Bronislava Ganajová: Zápisky (skoro)rehoľníčky; Anna Hrabalová: Rozhodla sa, že zomrie, že jej je smutno a život ju nebaví; Daniela Staníková: Dankina realita života I. II.; Lýdia  Šimková: Ostrihomský arcibiskup a vlastenec Alexander Rudnay; Jozef Trochan: Ján Chryzostom Korec; Blažena Urbanová: Ranné zore, Kamarátka jeseň; Elemír Beďatš: Nevydarená schôdzka; Jaroslav Daniš: Oxygén (Z cyklu Kúpeľné čriepky a procedúry alebo Poézia všedných chvíľ); Štefan Záhumenský: Život kardinála Alexandra Rudnaya; Kamil Weiner: Píšem poéziu; Ružena Viskupičová-Kondelová: Splácame dlh ľudovej kultúre; Eleonóra Žůrková: Môj prvý venček.

Obrazová príloha zborníka obsahuje fotografie Ruženy Viskupičovej z folklórnych akcií v dedinke Hoste v období rokov 1970 – 1993, ale aj erb obce Hoste.

 

Napokon spomeňme dve ďalšie ocenenia členov nášho klubu, a to v už spomenutej súťaži Tak píšem ja. MUDr. Eleonóra Žůrková  bola ocenená  v kategórii próza za poviedku Luskáčik a Jaroslav Daniš v kategórii poézia za cyklus básní Kúpeľné čriepky a procedúry alebo Poézia všedných chvíľ.


Všetkým  oceneným gratulujeme a zúčastneným ďakujeme. Nech ich chuť písať neopúšťa.

 

Jana Poláková

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Ak chcete pridať svoj komentár k článku, nech sa páči.
Diskusia je moderovaná, komentár preto nebude publikovaný hneď,
ale až po jeho schválení administrátorom.
Ďakujeme.