Literárny klub Omega je neformálne združenie literárnych tvorcov a priaznivcov literatúry
pôsobí pri Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne.

7. decembra 2023

Prezentácia monografie o Košeckom Podhradí

 

Novembrové stretnutie v Literárnom klube Omega bolo príležitosťou a miestom, kde sme predstavili a uviedli medzi čitateľov knihu „Spod Košeckého Podhradia“. Žiadna zbierka poézie ani prózy, ale monografia. Z jednoduchého dôvodu. Dlhoročná členka nášho klubu Mgr. Lýdia Šimková má svoj podiel na jej zostavení.

V úvode sa predstavili sólisti folklórnej skupiny Javorník z obce Lúky pod Makytou, ktorí navodili svojim spevom a hudobnými nástrojmi príjemnú atmosféru. Prítomných privítala a hostí predstavila moderátorka Jana Poláková. Ospravedlnila neúčasť predsedu TSK Ing. Jaroslava Bašku, poslanca NR SR, ktorý prevzal záštitu nad vydaním monografie. Pozvanie prijala predsedníčka KR MS TSK Žofia Hrančová, ako aj Mgr. Kristína Jurzová z Trenčianskeho osvetového strediska a spisovateľka Mgr. Blanka Kovarčíková.

Potom sa prihovorila prítomným predsedníčka trenčianskej odbočky Spolku slovenských spisovateľov Ing. Margita Ivaničková. Ocenila vydanie tejto monografie, iniciatívu starostu a všetkých, ktorí sa pričinili o jej vznik. Je predsedníčkou poroty, ktorá hodnotila už tri ročníky literárnej súťaže Spod Košeckého hradu, takže jej slová boli pravdivé aj povzbudzujúce. Pán starosta Bc. Rastislav Čepák prijal vyzvanie na príhovor s úsmevom. Vekom mladý, ale s veľkými skúsenosťami a energiou – má veľkú zásluhu na tom, že monografia je starostlivo zostavená, v pôsobivom vyhotovení. Medzi zostavovateľov patrí aj zástupca starostu, zodpovedný kronikár a spisovateľ Martin Behan.

 


Spomenula som členku Omegy Lýdiu Šimkovú. Odkiaľ pramení jej vzťah k tomuto kraju? Vyrastala v dedinke Kopec, v 70-tych rokoch nastalo zlučovanie a Kopec prešiel pod strediskovú obec Košecké Podhradie. Nádherná príroda bola miestom, kde ju babička priviedla k láske k prírode, bylinkám a hubárčeniu, čo je u nej trvalé. Je predsedníčkou klubu bylinkárov. Vyštudovala magisterské štúdium na TU A. Dubčeka v Trenčíne. Umenie, štúdium a šport mala vždy rada. Citujem  RNDr. Máriu Bizubovú, ktorá v kapitole Obec Košecké Podhradie uvádza: „V monografii je spomenutá jej prispievateľská činnosť do Podhradských noviniek – od roku 2007 vydávaných v Košeckom Podhradí. Písala na rôzne témy o činnosti, aktivitách, o zaujímavých ľuďoch a liečivých bylinkách.“

Veľký podiel na zostavení spomínanej monografie má aj neúnavný bádateľ po histórii, člen trenčianskej odbočky SSS, spisovateľ Štefan Gardoň Kaštýlsky. Spomeniem, že je absolventom strednej odbornej školy v Považskej Bystrici, ale aj školy pre dopisovateľov v Banskej Bystrici. Môžeme povedať: skúsenosť technika, ale duša prozaika a básnika. Má vzťah k dejinám, folklóru, archeológii, maľovaniu a nadovšetko písaniu. O jeho tvorbe by sa dalo veľa hovoriť. Inicioval vydávanie Literárnej studne, časopisu trenčianskej odbočky SSS. Spomeniem knihy povestí Kamenné panny, Tajomné príbehy zo stredného Považia a okolia, Maľovaná poézia, Tajuplné rozprávanie spod Bielych Karpát, Noc má veľkú moc a Rozprávky dedka Krucifajka. V úvode monografie starosta na jeho adresu napísal: „Ďakujem Štefanovi Gardoňovi Kaštýlskému – spisovateľ má azda najväčší prínos na tvorbe a príprave monografie.“ K týmto slovám nie je čo dodať.

Monografia obsahuje historické skutočnosti, na základe ktorých môžeme spoznať, ako sa obec vyvíjala, ako žili obyvatelia, akí významní ľudia sa tu narodili, čo všetko vytvorili a čím preslávili svoju obec. Ľudové zvyky, obyčaje, povesti typické pre túto dolinu, činnosti obyčajných ľudí, krása prírody a prostredie, v ktorom žili.

Monografiu vyprevadili zostavovatelia sušenými bylinkami. Knihy majú tiež svoje osudy, podľa toho, ako ich čitatelia prijímajú. Zostáva veriť, že táto kniha sa o svoj osud nemusí báť. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa akokoľvek zaslúžili o jej vydanie, vlastne vytvorenie svedectva o histórii Košeckého Podhradia.

Slová na záver:

Kňaz Anton Srholec povedal: „Keby som žil ešte sto rokov, nestihol by som pochodiť a potešiť sa z toľkých nádherných kútov Slovenska. Krásu vlasti oceníte, až keď je nedosažiteľná.“

 

Jana Poláková

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Ak chcete pridať svoj komentár k článku, nech sa páči.
Diskusia je moderovaná, komentár preto nebude publikovaný hneď,
ale až po jeho schválení administrátorom.
Ďakujeme.