Literárny klub Omega je neformálne združenie literárnych tvorcov a priaznivcov literatúry
pôsobí pri Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne.

3. marca 2021

Marec – mesiac knihy


  „Nemilovať knihu znamená nemilovať múdrosť a nemilovať múdrosť znamená stávať sa hlupákom“. (Jan Amos Komenský)

Citátom z J. A. Komenského, považovaného za učiteľa národov, si dovolím začať pripomenutie mesiaca knihy. Skôr narodení si tento mesiac  pamätáme od školských čias až po dnešok. Tento prívlastok možno nevnímame tak intenzívne ako kedysi, keď bolo menej možností získavania informácií ako dnes. Od čias rozšírenia internetu sa stal marec aj mesiacom internetu. Napriek tomu má literatúra a kniha stále svoje nezastupiteľné miesto.

Múdry Konštantín v Proglase uviedol: „lebo nahé sú bez kníh všetky národy...“ Kníhkupectvá a knižnice sú stálym zdrojom stretávania sa s knihou. Prebrali tak úlohu Mateja Hrebendu – šírenie kníh, knižnej kultúry, podpora vzdelávania.

Prečo je práve marec mesiacom knihy? Jedna verzia hovorí, že z komerčných dôvodov, pre malú návštevnosť kníhkupectiev po Vianociach. Druhá verzia: marec preto, že v tomto mesiaci sa narodil aj zomrel Matej Hrebenda (10. 3. 1796 – 16. 3. 1880), rodák z Rimavskej Píly, poniže Tisovca, významný buditeľ, šíriteľ slovenskej i českej kultúry. Zbieral staré tlače, rukopisy, medzi slovenských vlastencov a vzdelancov roznášal nové slovenské a české knihy od vydavateľov Belopotockého z Liptovského Mikuláša a Amerlinga z Prahy. Vo svojom kroji prechodil celé Slovensko, Čechy, tzv. Dolnú zem a bol aj vo Viedni. Svoju súkromnú zbierku kníh daroval Matici slovenskej a prvému slovenskému gymnáziu v Revúcej. V roku 1980 (sté výročie jeho smrti) ho vyhlásili za jubilanta UNESCO. Najplodnejšie obdobie jeho života je  spojené s dedinkou Hačava, kde dožil svoj plodný život. Na miestnom cintoríne môžeme v tichu postáť pri jeho hrobe.

Nedá mi tiež nespomenúť trenčianskeho Hrebendu, pána Františka Brázdu, narodeného 8. 10. 1898 v Českej Třebovej, zomrel 23. 12. 1988 v Trenčíne. Tu je aj pochovaný. Stával pred bývalým podnikom Merina, predával a ponúkal knihy. Bol aj filatelista.

Do mesiaca knihy vhodne zapadol aj Týždeň slovenských knižníc, ktorý vyhlásila Slovenská asociácia knižníc v roku 1999. Cieľom je pripomenúť, že aj v období informatizácie, moderných informačných technológií a počítačov má kniha svoje opodstatnenie a význam. Od vynálezu kníhtlače patrí a natrvalo bude patriť, medzi spoločníkov mladých či skôr narodených.

 

Jana Poláková

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Ak chcete pridať svoj komentár k článku, nech sa páči.
Diskusia je moderovaná, komentár preto nebude publikovaný hneď,
ale až po jeho schválení administrátorom.
Ďakujeme.