Literárny klub Omega je neformálne združenie literárnych tvorcov a priaznivcov literatúry
pôsobí pri Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne.

4. októbra 2023

Naši jubilanti

 

Foto: Lýdia Šimková

Literárny klub Omega si presne 25. septembra pripomenul 27 rokov svojho trvania. Prekonal za ten čas aj obmedzenia a problémy. Stretávame sa však naďalej každý prvý štvrtok v mesiaci. Z určitých príčin bola táto naša stránka dlhšie neaktualizovaná, ale budeme sa snažiť pokračovať v informáciách o dianí v klube a pripomínať si jubileá našich členov.

 

Rok 2022

Žofia Hrančová  (70 rokov). Okrem literárneho klubu Omega je členkou viacerých klubov a spolkov. Je dlhoročnou členkou Matice slovenskej – v súčasnosti predsedníčkou KR Matice slovenskej TSK, dlhoročnou členkou Sokola, speváckeho súboru Bosák, Spoločnosti M. R. Štefánika. Pokiaľ jej pracovné povinnosti dovolia, zúčastňuje sa našich literárnych aktivít.

Marta Malániková (80 rokov). Dlhoročná členka klubu Omega, od roku 2002. Študovala na pedagogickej škole pre učiteľky MŠ a na pedagogickom inštitúte pre ZŠ (hudobnú výchovu, slovenčinu, dejepis). Tvorila už v detstve, pokračovala v písaní poézie pre dospelých a pokračuje dodnes. Píše aj príležitostné básne. Zúčastňuje sa aj literárnych súťaží, a úspešne. Blízky je jej aj prednes poézie, zúčastňovala sa Vansovej Lomničky, Koyšovych Ladiec, súťaže Kremnická barlička, postúpila aj na Hviezdoslavov Kubín. Plánuje vydať knižne svoje básne:  „Milujem život, ľudí, všetko, čo je vôkol nás. Viem, že všetko tu zostane na zemi, okrem nás...“

PhDr. Jana Jablonská (85 rokov). Dlhoročná členka literárneho klubu Omega. Na svojom konte má  päť  básnických zbierok s príťažlivými ilustráciami Júliusa Činčára. O jej aktivitách, nielen literárnych, ale aj spoločenských, by sa dalo veľa napísať. Výstižné sú slová Jána Maršálka k jej životnému jubileu: „Doteraz si uchovávam v pamäti príjemnú spomienku na jednu dávnu prezentáciu mojej knižky. Uplynuli odvtedy už takmer dve desaťročia. Pani Jablonská, ktorú som dovtedy osobne nepoznal, peknými múdrymi slovami komentovala moju tvorbu. Veľmi ma to povzbudilo. Odvtedy sme sa stretli viackrát pri rôznych príležitostiach, či už na pôde trenčianskej knižnice, na zhromaždeniach Spolku slovenských spisovateľov alebo inde. Boli to vždy stretnutia inšpiratívne a obohacujúce.  Ďakujem za ne. Mária Jana Jablonská je známa svojou činorodosťou vo viacerých oblastiach, doma mám napríklad stredoškolskú učebnicu literatúry – čítanku, na zostavení ktorej sa podieľala. Viem aj o jej pôsobení v Únii žien Slovenska a samozrejme o jej poetickej tvorbe, v ktorej zachytáva cez prizmu skúseností rozmanitosť a rôznorodosť života i plynutie času – mnohé naznačujú už názvy básnických zbierok: Podoby lásky, S klaunom za ruku, Dotyky s časom, Pocta životu, Aby kúkoľ neprerástol.“

Tomáš Turner (50 rokov). Vyštudoval  filozofiu na Trnavskej univerzite. Píše aforizmy, epigramy, básne. Publikoval a publikuje v časopisoch a zborníkoch (Literárny týždenník, Dotyky a publikácie literárneho klubu Omega). V roku 2000 mu vyšla útla zbierka veršov pod jednoduchým názvom Básne. Zúčastnil sa aj Literárnej súťaže J. Braneckého, kde získal druhé miesto v kategórii poézia. V edícii Omega mu vyšla zbierka aforizmov Aj ryba lieta a v klube sme v januári 2023 uviedli medzi čitateľov jeho zbierku literárnych miniatúr Svet v kocke.

 

Rok 2023

Jana Poláková (75 rokov). Stála pri založení literárneho klubu Omega. Pracovala ako knihovníčka vo Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne. Literatúra je jej láska, stále pracuje v klube pri organizovaní podujatí a prezentácií. Pomáha aj pri organizovaní celoslovenskej literárnej súťaže Jozefa Braneckého, ktorá tento rok načala svoj 31. ročník.

Dušan Žember (65 rokov). Píše poéziu a piesňové texty, hrá a spieva s Milošom Žáčikom na klubových podujatiach. O svojej tvorivej činnosti hovorí: „Piesňové texty píšem od pätnástich rokov života. Dnes si píšem pre radosť básničky, ktoré volám ‚drobnôstky môjho života‘. Vyšli v štyroch knižkách v roku 2017 pod spomínaným názvom... Poézia je prechodník, čo slovo s dušou spája... Najšťastnejšia je, keď ju šepkajú dvaja.“

Helena Šteflovičová (80 rokov). Patrí k dlhoročným členom klubu Omega. Publikovala v Trenčianskych novinách, v publikáciách literárneho klubu a v zborníkoch zo súťaže Kremnická barlička. V súťaži J. Braneckého získala cenu primátora. Zdravotné ťažkosti jej v súčasnosti nedovoľujú zúčastňovať sa našich stretnutí, ale veríme, že sa niekedy ešte príde stretnúť s nami i s literatúrou. „Šťastie je to, čo už bolo a nie je...“

Jaroslav Janečka (80 rokov). Sám o sebe napísal: „Narodil som sa v roku 1943. Prečo to spomínam? Na strednej škole o nás hovorili, že sme vojnový ročník. Vraj preto nie sme takí aktívni ako naši predchodcovia. Ja si však myslím, že sme boli šikovní študenti. Moja literárna tvorba je skromná. Poviedky a jeden dobrodružný román – trilógia.“ Dodávam, že pán Janečka prispieva veľmi úspešne do literárnej súťaže J. Braneckého Studňa sa tajne s dažďom zhovára. Pokiaľ mu zdravie dovolí, zúčastňuje sa našich klubových stretnutí. Pôsobil aj v horolezeckom oddiele v Trenčíne, kde viedol kroniku. V pláne má písať poviedky a pokračovanie nekonečného príbehu Nikdy sa nevzdávaj.

Oľga Nemcová-Košecká (nedožitých 90 rokov). Písala som o nej v Slovenských národných novinách. Bola dlhoročnou matičiarkou.

Marta Batková (65 rokov). Patrí k dlhoročným členom literárneho klubu Omega. Publikuje v klubových zborníkoch. Venuje sa aj prednesu poézie i prózy. Zúčastnila sa Vansovej Lomničky. Pripravila návštevy pamätných miest po stopách spisovateľov (Ľudmila Podjavorinská), národných buditeľov (J. M. Hurban). Pokiaľ jej okolnosti dovolia, nechýba na našich podujatiach.

Ľubomír Maretta (50 rokov). Pracovné vyťaženie mu nedovoľuje zúčastňovať sa pravidelne našich klubových stretnutí, ale sme vždy radi, keď príde medzi nás. Je autorom dvoch básnických zbierok, ktoré sme vyprevadili v našom klube medzi čitateľov. Prvá má názov Brehy pod mostom. Z hodnotenia PhDr. Evy Siskovej: „Zbierka predstavuje akúsi paralelu s človečinou. Ľudským bytím... Okrem toho, že autor je programátor, píše básne, tvorí priam za pochodu a usiluje sa dať svojej poézii istú odvahu, nepokojné srdce a prenikavý um. Nenadarmo sa jeho verše čítajú hladko a plynulo.“ Druhá zbierka mu vyšla v roku 2021 pod názvom Nádych v tieni. Aj v tejto zbierke podľa hodnotenia PhDr. Evy Siskovej povýšil poéziu nad každodenný život. Dokáže spájať svet IT a svet poézie. Publikuje básne a ich prostredníctvom sa dotýka každodenného života so všetkým, čo k nemu patrí.

 

Jubilanti, želáme Vám, nech Vás neopúšťa chuť písať, k tomu zdravie, nech všetkým slúži, a každému to, po čom túži. 

Jana Poláková

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Ak chcete pridať svoj komentár k článku, nech sa páči.
Diskusia je moderovaná, komentár preto nebude publikovaný hneď,
ale až po jeho schválení administrátorom.
Ďakujeme.