Literárny klub Omega je neformálne združenie literárnych tvorcov a priaznivcov literatúry
pôsobí pri Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne.

5. novembra 2021

Jubileum literárneho klubu Omega 

Rok 2021 je pre LK OMEGA, ktorý pôsobí pri Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne, rokom, v ktorom si pripomína 25. výročie založenia (25. septembra 1996). Pri takýchto príležitostiach zvykneme hodnotiť, bilancovať, plánovať  čo ešte chceme v klube a literárnej činnosti docieliť. Čo bolo impulzom k založeniu klubu? Začnem krátkou exkurziou do minulosti.

Po roku 1989 sa vytvoril priestor na činnosť literárnych klubov po celom Slovensku, takže niektorí nadšenci a milovníci literárnej tvorby pomaly začali zakladať kluby. Z iniciatívy vydavateľstva ODKAZ, ktoré oslovilo knižnice, a po osobnej návšteve  básnika a vydavateľa Ľudovíta Fuchsa s básnikom Vojtechom Kondrótom vedenie vtedy Okresnej knižnice v Trenčíne prevzalo garanciu nad založením klubu. Za predsedu bol jednohlasne zvolený Ján Maršálek – vytrval 25 rokov – a klub dostal názov OMEGA.

Predseda klubu Ján Maršálek, básnik a publicista, vydal knižne niekoľko zbierok poézie a kolekciu zamyslení Cesta k bráne – Čítanie na každý deň,  taktiež knihu Kristus prichádza. Povolaním technik, ale dušou básnik, vždy ochotný členom pomôcť, poradiť pri tvorbe a vydávaní literárnych prác. Pri založení klubu stál aj „duchovný otec LK OMEGA“ spisovateľ Rudolf Dobiáš, čestný člen klubu,  tajomníčkou je od založenia Jana Poláková.

Trochu štatistiky: podarilo sa nám vydať 11 zborníkov a 6 občasníkov z tvorby členov  Omegy. Za 25 rokov sa v klube vystriedalo viac ako 80 autorov s rozličným spôsobom písania i myslenia. Niektorí zotrvali, pracovali na sebe, zúčastňovali sa a zúčastňujú sa literárnych súťaží, viacerí získali aj ocenenia. Vydali zbierky poézie alebo prózy. Za posledné obdobie vydali zbierky poézie: Oľga Nemcová-Košecká, Mária Reháková, Dušan Láznička, Andrea Trusková, Ľubomír Maretta (dve básnické zbierky); Ján Maršálek  knihu  Spoločnosť bez svetla (O súmraku našej kultúry a civilizácie).

Máme v klube aj seniorov  s mladou dušou, ktorí prinášajú okrem vlastnej tvorby aj životné skúsenosti:  poetka Janka Jablonská, Jaroslav Janečka, Emília Bátovská, Anna Hrabalová, Jaroslav Daniš, Marta Malániková, Daniela Staníková, Ľubica Ďuržová a Ivan Adame. Zo zdravotných dôvodov už nemôže prichádzať pani Ružena Viskupičová, stále však tvorí a prispieva do Literárnej súťaže J. Braneckého. Klubové stretnutia sa konajú každý prvý štvrtok v mesiaci, obmedzenia z dôvodov pandémie však teraz tieto stretnutia limitujú. Po dlhom čase sa členovia klubu  stretli 3. júna 2021 v romantickom prostredí Centra pre rodinu pod Trenčianskym hradom. Bola to trochu oneskorená tvorivá dielňa v rámci vyhodnotenia 28. ročníka literárnej súťaže J. Braneckého Studňa sa tajne s dažďom zhovára.

V Centre pre rodinu sme si potom 9. septembra 2021 pripomenuli naše jubileum, skromne, ale s radosťou zo stretnutia, čítačkami, spomienkami a plánom vydať zborník k 25. výročiu. Pozvanie prijal aj Mgr. Mário Barinec, ktorý pomáha ľuďom bez domova. Prišiel s naším členom Tomášom Turnerom, ktorý sa tiež ocitol v zložitej životnej situácii (je autorom zatiaľ dvoch zbierok a plánuje vydať aj tretiu; veríme, že s pomocou ochotných ľudí pomáhať sa to podarí). 

Fotografia zo septembrového stretnutia klubu

O zmysle
  literárnych klubov sa diskutovalo a diskutuje. Osobne si myslím, že klub dáva autorovi možnosť vnímať toho druhého, naučí sa verejne prezentovať svoju tvorbu. Možnosť stretávať sa s ľuďmi „rovnakej krvnej skupiny“, nadviazať priateľstvá a priazeň. Každý svojou tvorbou neuspeje, alebo uspeje neskôr. Určite sa postupne stáva citlivým čitateľom a propagátorom literatúry.

Dôležité je, že klub OMEGA sa nezatvára pred verejnosťou, prezentuje svoju tvorbu, vydáva zborníky. Členstvo v klube je dobrovoľné, niektorí prídu občas, iní pravidelne. Založenie trenčianskej odbočky Spolku slovenských spisovateľov a jej predsedníčka Ing. Margita Ivaničková sa stali prínosom v uskutočňovaní kultúrnych a literárnych podujatí. Vzájomne s naším literárnym klubom sa podporujú a poznávajú svoje možnosti.

Podobne ako iné kluby, aj klub OMEGA hľadá nové príťažlivé formy činnosti, postupne prebieha aj generačná výmena. Veríme, že si do klubu nájdu aj v budúcnosti cestu nadšenci pre literárnu tvorbu, mladí i starší. Dôležité je motivovať a povzbudiť amatérsky píšucich literátov , umožniť stretnutia  s ľuďmi so spoločnými záujmami a vzťahom k literárnej tvorbe.

Stále sa však nachádzame v neistote pandemického obdobia, ktoré obmedzuje mnohé kultúrne a spoločenské aktivity. Práve však v tomto zložitom období  tvorivá činnosť a práca so slovom pomáha človeku uchovať si kultúrnosť.

Čo zaželať OMEGE do ďalších rokov? Nech jej členov neopúšťa chuť tvoriť a dokázať, že múzy nemlčia.

 

Jana Poláková

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Ak chcete pridať svoj komentár k článku, nech sa páči.
Diskusia je moderovaná, komentár preto nebude publikovaný hneď,
ale až po jeho schválení administrátorom.
Ďakujeme.