Literárny klub Omega je neformálne združenie literárnych tvorcov a priaznivcov literatúry
pôsobí pri Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne.

24. júna 2018

Júnové stretnutie (2018)


Júnové stretnutie (7. 6.) členov literárneho klubu Omega a ďalších milovníkov písaného slova patrilo novej knihe Jána Maršálka Kristus prichádza

Pozvanie prijala aj predsedníčka trenčianskej odbočky Spolku slovenských spisovateľov Ing. Margita Ivaničková a predsedníčka KO Únie žien Slovenska, členka Spolku slovenských spisovateľov PhDr. Jana Jablonská. 

19. júna 2018

Členky literárneho klubu Omega medzi seniormi

Anna Hrabalová

Členky literárneho klubu Omega, ktorý vyvíja svoju činnosť pri Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne už dvadsať dva rokov, Jana Poláková, spisovateľka Anna Hrabalová a úspešná recitátorka Mária Blaškovičová navštívili Zariadenie sociálnych služieb Seniorville v Záblatí. 

Dôvodom bolo predstaviť tvorbu Anny Hrabalovej, prečítať ukážky z jej tvorby a odpovedať na prípadné otázky prítomných. Podujatie bolo jedným z mnohých, ktorými sa pracovníci zariadenia snažia spríjemniť klientom ich pobyt. Mali  už možnosť stretnúť sa so spisovateľom Jaroslavom Rezníkom, Margitou Ivaničkovou i Katarínou Hudecovou, ktorá už nie je medzi nami...

8. mája 2018

Májové stretnutie (2018)


Stretnutie, konané vo štvrtok 3. mája, malo dve časti. 

Najprv sme sa stretli v knižnici, kde sme strávili príjemnú hodinku, vyplnenú najmä prednesom vlastnej tvorby a rozhovormi o písaní a inšpiračných zdrojoch. Potom sme sa presunuli do Domu armády, kde bola vernisáž autorskej výstavy fotografií našej členky Eleonóry Žůrkovej. Tu sme sa stretli s inými druhmi umenia (fotografia, hudba, tanec)... 

Slovom, bolo to podnetné popoludnie.

8. apríla 2018

Aprílové stretnutie (2018)


Za peknej účasti členov i priaznivcov sme sa v rámci našich klubových diskusií (vo štvrtok 5. apríla) vrátili k stopäťdesiatemu výročiu narodenia Boženy Slančíkovej-Timravy. Pripomenuli sme si jej život a tvorbu s dôrazom na stále aktuálne aspekty jej literárneho odkazu.

Okrem toho sme sa venovali viacerým uskutočneným i plánovaným literárnym podujatiam a aktivitám a zhovárali sme aj o možnosti vydania nového zborníka prác členov klubu. Uvažovali sme o tom, aká má byť dobrá poviedka. Zazneli aj ukážky z vlastnej tvorby...

Ďalšie pravidelné stretnutie v klube Omega plánujeme na štvrtok 3. mája.