Literárny klub Omega je neformálne združenie literárnych tvorcov a priaznivcov literatúry
pôsobí pri Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne.

7. októbra 2018

Októbrové stretnutie (2018)


Stretnutie v klube Omega, konané 4. októbra, bolo vydarené: takmer dve desiatky prítomných členov prežili príjemný čas, vyplnený autorským čítaním a rozhovormi o literatúre.

Mária Blaškovičová stretnutie obohatila pásmom o živote a najmä tvorbe básnika Laca Novomeského, predniesla tiež ukážky z jeho veršov. Lýdia Šimková porozprávala o tohtoročnej Martinskej poetickej jeseni, ktorej sa zúčastnila aj ako zástupkyňa nášho literárneho klubu. Pozornosť sme tiež venovali pripravovanému zborníku.

Nabudúce by sme sa mali stretnúť vo štvrtok 8. novembra 2018.

28. septembra 2018

XXVI. ročník literárnej súťaže Jozefa Braneckého


Matica slovenská a Miestny odbor Matice slovenskej v Trenčíne, Mesto Trenčín, Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, Spolok slovenských spisovateľov vypisujú
XXVI. ROČNÍK LITERÁRNEJ SÚŤAŽE JOZEFA BRANECKÉHO 
PRE STREDOŠKOLÁKOV A DOSPELÝCH

STUDŇA SA TAJNE S DAŽĎOM ZHOVÁRA

Propozície súťaže:

16. septembra 2018

Septembrové stretnutie (2018)


Môžeme smelo povedať, že naše prvé stretnutie po letnej prestávke, ktoré sa uskutočnilo 6. septembra, bolo úspešné. Prišlo nás asi dvadsať, porozprávali sme sa o nedávnych i pripravovaných kultúrnych podujatiach v našom okolí, o letných cestách a inšpiráciách, niektorí z nás prečítali svoje nové verše...

Témou stretnutia bol aj pripravovaný zborník – hlasovaním sme zo štrnástich návrhov vybrali jeho názov: Svet čarovných slov.

Nasledujúce stretnutie je naplánované na štvrtok 4. októbra.

9. septembra 2018

Literárne soirée (Trenčín)


Michaela Piesyk dostala nápad, aby literatúra prišla medzi ľudí, zároveň chcela podporiť  autorov v regióne a regionálnu literatúru a jej šírenie. Miška je autorkou zaujímavého projektu Literárne soirée. Prebieha v niekoľkých mestách (napr. Košice, Martin, Žilina, Nitra). Našla si miesto aj u nás v Trenčíne. Logo podujatia navrhla grafička Lenka Ledňáková.

Mgr. art. Zuzana Laurinčíková prispela k tomu, aby tento literárny projekt bol aj v Trenčíne. Sama sa podujala pomôcť zaujímavej myšlienke, pomohla vybaviť miestnosť a tiež pomáhala pri organizovaní projektu, oslovovaní hostí a autorov poézie a prózy a v neposlednom rade moderovala každý literárny večer. Čítačky mali komorný charakter, s obohacujúcim obsahom a zaujímavým prednesom študentov Akadémie umení z Banskej Bystrice.