Literárny klub Omega je neformálne združenie literárnych tvorcov a priaznivcov literatúry
pôsobí pri Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne.

14. februára 2019

Velikán našej literatúry


Spomienka na Pavla Országha Hviezdoslava  pri príležitosti 170. výročia narodenia

Pavol Országh Hviezdoslav
Kultúrna verejnosť si vo februári pripomína sto sedemdesiate výročie narodenia najväčšieho slovenského realistického básnika, rodáka z Dolného Kubína. Z tohto dôvodu aj februárový literárny klub Omega patril spomienke na jeho životné osudy a tvorbu, prostredníctvom ukážok z jeho poézie a z knihy Petra Štrelingera Spútaný Prometeus (román o Hviezdoslavovi).

Podujatie otvorila a  prítomných  privítala Jana Poláková  z LK Omega, podpredsedníčka MO MS v Trenčíne. V úvodnom príhovore  priblížila detstvo, študentské roky, literárne začiatky i pôsobenie  Hviezdoslava  po ukončení právnickej akadémie a po advokátskych skúškach.

16. januára 2019

Svet čarovných slov – prezentácia zborníka


Svet čarovných slov – je názov zborníka členov Literárneho klubu OMEGA, ktorý slávnostne vyprevadili na cestu k čitateľom na prvom klubovom stretnutí v novom roku: 10. januára.  Kultúrna verejnosť a priaznivci literatúry vnímajú činnosť klubu, ktorý pôsobí pri Verejnej knižnici v Trenčíne ako jediný klub takéhoto zamerania v tomto meste, už dvadsiaty tretí rok. Pripomeniem, že od začiatku je jeho predsedom Ján Maršálek, povolaním technik, ale dušou básnik a literát. 

Zborník s príznačným názvom Svet čarovných slov je výstupom literárnej činnosti členov klubu za obdobie dvoch rokov, od vydania jubilejného zborníka To sme my  v roku 2016. Zvykli sme si, a zatiaľ sa darí, vydať zborník prác každé dva roky.

4. januára 2019

Novoročný vinš


Oľga Krajmerová
Lýdia Šimková:
Zimné variácie 2

Na prahu opäť nový rok stojí,
čakáme s ním, kedy zvon kostolný
polnoc odbije,
ľudská ruka sa s tou druhou spojí
v pevnom stisku a úprimne.
Priateľ pozdraví priateľa,
sused sa so susedom objíme,
aby si popriali šťastia veľa...
Pokoj želám Tebe, mestu, krajine...
Božia milosť v novom roku
nech nás neminie.
Božia láska do svojho náručia
nech nás privinie...