Literárny klub Omega je neformálne združenie literárnych tvorcov a priaznivcov literatúry
pôsobí pri Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne.

23. decembra 2013

Nový skautský román

Skauti dostali dar k storočnici

V nedeľu 27. 10. 2013 popoludní prebehla vo výstavných priestoroch ZŠ v Hornom Srní vernisáž výstavy Desať rokov skautingu v Hornom Srní a Nemšovej očami fotografov. Otvorenia výstavy sa okrem vedenia 117. zboru zúčastnil aj starosta OÚ, skauti spriatelených zborov a tiež skauti z Moravy, zo Štítnej nad Vláří, a široká verejnosť.

Súčasťou otvorenia výstavy bola aj prezentácia prvých dvoch dielov skautského románu Nikdy sa nevzdávaj! Autorom románu je dlhoročný člen klubu oldskautov nášho zboru brat Ing. Jaroslav Janečka,  skautským menom Amos.

Pri písaní románu čerpal brat Amos okrem vlastnej fantázie aj zo skúseností nadobudnutých počas svojho pôsobenia v 1. oddieli skautov v Dubnici nad Váhom, ako aj zo života skautov v 117. zbore. Veľa námetov mu poskytla aj jeho horolezecká minulosť.

Ústrednou témou románu sú neobyčajné dobrodružstvá chlapcov skautov z družiny Líšok, a ich strastiplné osudy. Títo malí hrdinovia vo svojom srdci uznávajú hodnoty ako priateľstvo, spravodlivosť a čestnosť.

Život sa však s nimi nemazná a často sú vystavení rôznym nástrahám, nepriazni osudu, neraz i prírodným živlom. Pre dosiahnutie svojich cieľov sú ochotní siahnuť až na dno svojich síl. Čitateľ sa dozvie, ako sa im darilo či nedarilo naplniť heslo oddielu skautov: Nikdy sa nevzdávaj!

V družine Líšok, ako je to bežné, sa stretli chlapci rôznych pováh, záľub či sociálneho postavenia. Napriek tomu sa im podarilo vytvoriť súdržný kolektív. Pod vedením skúsených vedúcich, či už radcov družín alebo vodcov oddielov, sa formovala ich osobnosť a chlapci sa krôčik po krôčiku zbavovali zlých návykov a vlastností. To len dokazuje, aký význam má skauting na výchovu mládeže aj v dnešnej dobe, keď sa postupne vytráca zo života elementárna slušnosť a duchovné hodnoty.

Je len škoda, že autor nenašiel pochopenie či pomoc pri vydaní románu vo vedení slovenského skautingu. Už aj preto, že je to jeden z mála skautských románov na Slovensku. Preto vydal brat Amos prvé dva diely na vlastné náklady.

V súčasnosti brat Jaro Janečka robí posledné úpravy tretieho dielu románu. Želám mu, aby aj tento diel trilógie bol tak dobre napísaný ako prvé dve časti. A tiež verím, že sa nájde sponzor, ktorý by bol ochotný uhradiť aspoň časť nákladov na vydanie záverečného dielu.

Milý brat Amos. Ďakujeme ti, že si prispel svojím románom, ako i svojou prácou pri písaní zborovej kroniky k lepšiemu pochopeniu významu skautingu. Nech sa ti darí!

Vlado Bobor Janečka

P. S.:

Autorovi románu, členovi Literárneho klubu Omega,
k vydaniu gratulujeme.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Ak chcete pridať svoj komentár k článku, nech sa páči.
Diskusia je moderovaná, komentár preto nebude publikovaný hneď,
ale až po jeho schválení administrátorom.
Ďakujeme.